Đấu thầu

Gói thầu: Thuê mặt bằng, bảo vệ và quản lý vận hành thiết bị đo mưa năm 2024

Thứ sáu, 2/2/2024 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán chi phí Thuê mặt bằng, bảo vệ và quản lý vận hành thiết bị đo mưa năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400025765

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 02/02/2024 08:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/02/2024 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.300.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong