Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp và cung cấp VTTB

Thứ tư, 24/5/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng 06 TBA chống quá tải trên địa bàn xã An Tiến, xã Bát Trang huyện An Lão

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2300101738

Nguồn vốn: Vốn KHCB + Vốn vay TDTM

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 23/05/2023 15:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 
02/06/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong