Đấu thầu

Gói thầu số 1. Mua sắm hàng hóa Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng - F67

Thứ sáu, 17/5/2024 | 16:28 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán sửa chữa lớn công trình: Sửa chữa tủ máy cắt 433 và hệ thống nguồn 110Vdc nhà máy phong điện Phú Quý

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Mã TBMT: IB2400108491

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2024 của Công ty Điện lực Bình Thuận

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/05/2024 08:38

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/05/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 85 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.114.238 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong