Đấu thầu

Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát xây dựng công trình

Thứ hai, 19/2/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Hoàn thiện sơ đồ TBA 110kV Vũng Áng, TBA 110kV Kỳ Anh và hệ thống thông tin viễn thông

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400017345

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/02/2024 17:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/03/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong