Tiến độ công trình

Hoàn thành giai đoạn I Dự án cải tạo, nâng cao đường dây 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Tu - Hà Lầm 

Chủ nhật, 31/3/2024 | 09:25 GMT+7
Sau 14 ngày tích cực triển khai thi công, giai đoạn I Dự án cải tạo, nâng cấp đường dây 100kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Tu - Hà Lầm đã hoàn thành giai đoạn I, sớm hơn so với kế hoạch 1 ngày. 

Đường dây 110 kV 174 T500 Quảng Ninh  - 172 E52 Giáp Khẩu.

Theo kế hoạch giai đoạn 1 được thực hiện từ ngày 16-30/3/2024, công trình được khởi công từ ngày 16/3, cụ thể  đã  tiến hành cải tạo chính thay thế nâng cấp dây dẫn tiết diện nhỏ (AC120, AC185, AC240 mm2) không đảm bảo vận hành,  thuộc đường dây 174 T500 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACCC223.  Với tinh thần khẩn trương, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, của lãnh đạo Ban quản lý dự án lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Ninh cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công. Đúng 18h 22’ ngày 29/3/2024 nghiệm thu đóng điện đường dây 110 kV 174 T500 Quảng Ninh đi Giáp Khẩu, công trình đã hoàn thành trước tiến độ 1 ngày. 

Trong thời gian cắt điện thi công đường dây 110 kV 174 T500 Quảng Ninh, Ban quản lý dự án phát triển Điện lực đã kết hợp  thực hiện dự án nâng công suất MBA T1 TBA 110 kV Hà Tu từ 25 MVA  lên 63 MVA.

Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra giám sát tiến độ thi công công trình tại hiện trường.

Ngay sau khi kết thúc giai đoạn I, dự án sẽ thi công giai đoạn II từ ngày 04-17/4/2024,  tiến hành cải tạo chính thay thế nâng cấp dây dẫn tiết diện nhỏ (AC120, AC185, AC240 mm2) không đảm bảo vận hành, thuộc đường dây 110kV 173 T500 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACCC223, như giai đoạn I. Ban Quản lý dự án lưới điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thống nhất phương án tiết giảm công suất điện tối ưu nhất nhằm giảm tối đa thời gian mất điện của khách hàng.

Nhà thầu thi công đang thực hiện ra dây dẫn siêu nhiệt ACCC223 để thay dây dẫn cũ.

Sau khi dự án Dự án cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Tu - Hà Lầm hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khu vực Hòn Gai, thành phố Hạ Long, đặc biệt cấp điện an toàn trong mùa hè, mùa mưa bão, nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo.

Ngọc Lan