Lịch cắt điện

Lịch cắt điện từ ngày 16-1 đến ngày 22-1-2023 tại Hà Nội

Thứ hai, 16/1/2023 | 15:58 GMT+7
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
Ngày 16-1:
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 08:30 Đến 23:59 KHỒNG MẤT ĐIỆN PHỤ TẢI  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 08:30 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 08:00 Đến 15:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 08:00 Không (chuyển phụ tải hạ thế sang trạm khác cấp)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 16:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 08:00 Đến 08:01 Không  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:00 Đến 20:10 Không  Hoãn
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:20 Đến 20:30 Không  Hoãn
12 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:40 Đến 20:50 Không  Hoãn
13 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:00 Đến 21:10 Không  Hoãn
14 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:20 Đến 21:30 Không  Hoãn
15 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:40 Đến 21:50 Không  Hoãn
16 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 22:00 Đến 22:10 Không  Hoãn
17 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 21:00 Không  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 10:30 Chiếu sáng đường 5  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:00 Đến 11:30 Thi công nhà cao tầng để bán Phúc Đồng  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:00 Đến 11:30 Không  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 09:30 Đến 10:00 Một phần thôn Văn Quán  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 14:00 Đến 14:30 Một phần thôn Nại Châu  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 09:10 Đến 10:30 1 phần khách hàng phường Vạn Phúc  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 15:30 Đến 16:30 Một phần tổ dân phố 34, 35, 36 phường Xuân Khanh  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 16:00 Đến 17:30 Không  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 11:30 Đến 12:30 Công ty MBT  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
Ngày 17-1:
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 08:30 Đến 23:59 KHỒNG MẤT ĐIỆN PHỤ TẢI  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 08:00 Đến 15:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 08:00 Đến 15:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 23:59 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 07:30 Đến 07:40 Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Việt Hùng  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:00 Đến 08:10 Một phần Thị Trấn Đông Anh.  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:20 Đến 08:30 Một phần xã Uy Nỗ, Xã Cổ Loa, xã Việt Hùng.  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:40 Đến 08:50 Một phần Thị Trấn Đông Anh.  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:10 Đến 09:20 Một phần Thị Trấn Đông Anh, Xã Nguyên khê.  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:30 Đến 09:40 Một phần xã Tiên Dương, Xã Nguyên khê.  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:50 Đến 10:00 Một phần Xã Nguyên khê.  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:10 Đến 10:20 Một phần Xã Vân Nội  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:30 Đến 10:40 Một phần xã Nam Hồng  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 11:00 Đến 11:10 Một phần Thị Trấn Đông Anh,  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 11:30 Đến 11:45 Một phần xã Nguyên Khê.  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 13:20 Đến 13:30 Một phần xã Hải Bối  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 13:40 Đến 13:50 Một phần xã Võng La, xã Đại Mạch  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 14:00 Đến 14:10 Một phần Thị Trấn Đông Anh  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Đức Hòa  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Đông Xuân  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Xuân Dương  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Quang Tiến  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Quang Tiến  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Bắc Phú, Việt Long, Tân Hưng Tiên Tảo  Đã duyệt
25 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 00:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
26 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
27 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 01:00 Một phần phường Định Công  Đã duyệt
29 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Thôn Lễ Khê - xã Xuân Sơn  Hoãn
30 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Khu TĐC Đồng Láng - xã Xuân Sơn  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:30 Đến 06:45 Nhà máy M3, công ty Hồng Việt  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 07:15 Một phần xã Xuân Sơn  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:45 Đến 08:00 một phần Phường Xuân Khanh  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 08:15 Đến 08:30 Một phần Xã Thanh Mỹ  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:00 Đến 12:15 Xã Kim Sơn  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:00 Đến 12:15 Mọt phần xã Cổ Đông  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:15 Đến 12:30 Một phần xã Cổ Đông  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:45 Đến 13:00 Một phần xã Sơn Đông  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 12:45 Đến 13:00 Một phần xã Cổ Đông  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 13:30 Đến 13:45 Một phần thôn Bình Sơn  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:30 Đến 08:45 Xã Văn Bình  Đã duyệt
42 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:30 Đến 08:45 Không  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:00 Đến 09:15 Không  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:00 Đến 09:15 Không  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 04:00 Đến 08:00 Một phần xã Minh Khai. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Bích Hòa, Bình Minh  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Bình Minh  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 00:00 Đến 01:00 Phường Liên Mạc  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 01:00 Đến 01:30 Khu Công nghiệp Nam Thăng Long  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 02:00 Đến 04:00 Trường Tiểu Học Phúc Lý  Đã duyệt
Ngày 18-1:
1 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 08:30 Đến 16:00 KHỒNG MẤT ĐIỆN PHỤ TẢI  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 01:00 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VH Và Cộng Sự Khách sạn bàn Cờ số 87 Nguyễn Thái Học phường Văn Miếu  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 23:59 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:00 Đến 08:10 Một phần xã Thụy Lâm.  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:20 Đến 08:30 Một phần xã Việt Hùng, xã Liên Hà  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:40 Đến 08:50 Một phần xã Mai Lâm  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:00 Đến 09:10 Một phần xã Mai Lâm  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 09:20 Đến 09:30 Một phần xã Đông Hội.  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:00 Đến 10:20 Một phần xã Cổ Loa, xã Dục Tú  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 10:30 Đến 10:50 Một phần xã Cổ Loa, xã Dục Tú  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 11:00 Đến 11:10 Mọt phần xã Nam Hồng, xã Vân Nội  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Minh Phú, Minh Trí  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Đức Hòa, Xuân Dương  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Quang Tiến, Tân Dân  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Tân Minh  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Trung Giã  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Quang Tiến  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Nam Sơn, Bắc Sơn  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 08:00 Đến 08:15 Một phần xã Phú Cường  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 00:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 00:00 Đến 01:00 một phần phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 01:00 Đến 02:00 Một phần phường Tương Mai  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Không  Đã duyệt
25 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:15 Đến 06:30 Một phần phường Phú Thịnh, một phần Phường Viên Sơn  Đã duyệt
26 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 06:45 Đến 07:00 Một phần phường Trung Hưng  Đã duyệt
27 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:15 Đến 07:30 Một phần phường Lê lợi, phường Ngô Quyền, phường Phú Thịnh  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:30 Đến 21:45 Xã Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ, Quảng bị.  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:30 Đến 21:45 TT Xuân Mai  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:30 Đến 21:45 Xã Hữu văn, Tốt động, Hoàng văn thụ, Mỹ lương, Trần Phú  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:30 Đến 21:45 Xã Đông Phương Yên  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:30 Đến 22:45 Xã Trần Phú  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:30 Đến 22:45 Xã Đông Sơn, Đông Phương Yên  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:30 Đến 22:45 Xã Phú Nghĩa, TRường Yên, Tân Tiến  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Thạch hòa, Yên Bình, Bình Yên  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Bình Yên, Đồng trúc, Hạ Bằng, Kim Quan, Lại Thượng  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:15 Đến 00:30 Xã Hương Ngải, Phú Kim  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:15 Đến 00:30 Xã Đại Đồng, Cẩm Yên.  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:20 Đến 00:35 Thị trấn Liên Quan  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:45 Đến 01:00 Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:50 Đến 01:05 Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
42 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 00:50 Đến 01:05 Xã Yên bình, Tiến Xuân  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Phú Kim, Bình Phú  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:00 Đến 01:15 Xã Canh Nậu, Dị Nậu, Chàng Sơn  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:30 Đến 01:45 Xã Hữu Bằng, Phùng Xá  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:30 Đến 01:45 Xã Bình Phú  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:30 Đến 01:45 Khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 01:45 Đến 02:00 Khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 02:30 Đến 02:45 Khu Công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai  Đã duyệt
50 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 02:30 Đến 02:45 Xã Bình Phú, Cần Kiệm, Bình Phú, Hữu Bằng  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Duyên Thái  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:00 Đến 00:15 Xã Nhị Khê  Đã duyệt
53 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:15 Đến 00:30 Thị trấn THường Tín  Đã duyệt
54 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 00:45 Đến 01:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
55 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:00 Đến 01:15 KCN Hà Bình Phương  Đã duyệt
56 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:00 Đến 01:15 KCN Hà Bình Phương  Đã duyệt
57 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 01:30 Đến 01:45 Xã Tiền Phong  Đã duyệt
58 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:15 Đến 02:30 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
59 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 02:30 Đến 02:45 Xã Văn Bình  Đã duyệt
60 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:00 Đến 03:15 KCN Quất Động  Đã duyệt
61 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:30 Đến 03:45 KCN Quất Động  Đã duyệt
62 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 03:45 Đến 04:00 KCN Quất Động  Đã duyệt
63 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 04:00 Đến 04:15 Xã Minh CƯờng  Đã duyệt
64 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 04:15 Đến 04:30 Xã Nghiêm Xuyên  Đã duyệt
65 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 05:30 Đến 05:45 Một phần xã Cam Thượng  Đã duyệt
66 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 05:30 Đến 05:45 Một phần xã Vân Hòa  Đã duyệt
67 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:00 Đến 06:15 Khách hàng thuộc xã Thụy An  Đã duyệt
68 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:30 Đến 06:45 Kháng hàng thuộc xã Minh Quang Khánh Thượng, Ba Vì  Hoãn
69 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:30 Đến 06:45 Khách hàng thuộc xã Tản Hồng, Phú Cường  Đã duyệt
70 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 07:00 Đến 07:15 Khách hàng thuộc xã Yên Bài  Đã duyệt
71 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 07:00 Đến 07:15 Khách hàng thuộc xã Phú Sơn, Tồng Bạt Sơn Đà  Đã duyệt
72 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 07:30 Đến 07:45 Khách hàng thuộc xã Ba trại, Minh Quang  Đã duyệt
73 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 08:00 Đến 08:15 Khách hàng thuộc xã Phú Sơn, Thái Hòa  Đã duyệt
74 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 08:30 Đến 08:45 Khách hàng thuộc xã Ba Trại, Cẩm Lĩnh  Đã duyệt
75 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 09:00 Đến 09:15 Một phần khách hàng TT Tây Đằng  Đã duyệt
76 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 09:30 Đến 09:45 Khách hàng thuộc xã Vạn Thắng, Phú Phương, Châu Sơn  Đã duyệt
77 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 12:00 Đến 12:15 Khách hàng thuộc xã Phú Cường, Cổ Đô  Đã duyệt
78 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 13:30 Đến 13:45 Khách hàng thuộc xã Phú Đông, Phong Vân, Cổ Đô, Vạn Thắng  Đã duyệt
79 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 21:00 Đến 21:15 Khách hàng thuộc xã Tiên Phong  Đã duyệt
80 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 21:00 Đến 21:15 Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh  Đã duyệt
81 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 21:30 Đến 21:45 Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh, Vân Hòa  Đã duyệt
82 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 21:30 Đến 21:45 Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh  Đã duyệt
83 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 22:30 Đến 22:45 Khách hàng thuộc xã, Đông Quang, Chu Minh, Tây Đằng  Đã duyệt
84 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 22:30 Đến 22:45 Khách hàng thuộc xã Phú Châu  Đã duyệt
85 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 23:00 Đến 23:15 Khách hàng thuộc xã Vật Lại, Tây Đằng  Đã duyệt
86 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 23:00 Đến 23:15 Khách hàng thuộc xã Thụy An  Đã duyệt
87 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 06:00 Đến 06:30 Xã Hương Sơn  Đã duyệt
88 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Đại Hưng, một phần xã Vạn Kim, một phần xã An Tiến và xã Hùng Tiến  Đã duyệt
89 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Hợp Tiến  Hoãn
90 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Thôn Đồi thị Trấn Đại Nghĩa, xã An Tiến, một phần xã Hợp Thành và một phần thôn Đồng Chiêm xã An Phú  Đã duyệt
91 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 07:30 Đến 08:00 Một phần xã Hợp Tiến  Đã duyệt
92 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 09:00 Đến 09:30 Một phần xã Đồng Tâm, khu tập thể A31 và thôn Chân Chim xã Phúc Lâm.  Đã duyệt
93 Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 09:00 Đến 09:30 Xã Phùng xá, xã Xuy Xá, xã Lê Thanh, xã Hồng Sơn, xã An Mỹ, xã Mỹ Thành, một phần xã Tuy Lai, một phần xã Bột Xuyên và một phần xã Phúc Lâm  Đã duyệt
94 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 07:15    Đã duyệt
95 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:30 Đến 07:45    Đã duyệt
96 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 08:00 Đến 08:15    Đã duyệt
97 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 08:30 Đến 08:45    Đã duyệt
98 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 09:00 Đến 09:15    Đã duyệt
99 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 09:30 Đến 09:45    Đã duyệt
100 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 10:00 Đến 10:15    Đã duyệt
101 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 10:30 Đến 10:45 không  Đã duyệt
102 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 11:00 Đến 11:15 không  Đã duyệt
103 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 11:30 Đến 11:45 không  Đã duyệt
104 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 12:00 Đến 12:15 không  Đã duyệt
105 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 12:30 Đến 12:45 không  Đã duyệt
106 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 22:00 Đến 22:15 Xã Phúc Hòa  Đã duyệt
107 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 22:00 Đến 22:15 Xã Phúc Hòa, xã Xuân Đình, xã Võng Xuyên  Đã duyệt
108 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 22:00 Đến 22:15 Xã Sen Phương  Đã duyệt
109 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 22:00 Đến 22:15 Thôn Trại Giãng xã Hiệp Thuận  Đã duyệt
110 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 22:00 Đến 22:15 Xã Liên Hiệp  Đã duyệt
111 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Hát Môn, xã Thanh Đa  Đã duyệt
112 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Tích Giang, xã Trạch Mỹ Lộc  Đã duyệt
113 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Vân Nam, xã Vân Hà  Đã duyệt
114 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 23:00 Đến 23:15 Thị Trấn, xã Thọ Lộc  Đã duyệt
115 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 23:00 Đến 23:15 Xã Liên Hiệp  Đã duyệt
116 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Xã Đông Yên, Xã Cấn Hữu  Đã duyệt
117 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Thị Trấn Quốc Oai, Xã Yên Sơn  Đã duyệt
118 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:00 Đến 05:15 Xã Đông Xuân, Xã Phú Cát  Đã duyệt
119 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:15 Đến 05:30 Xã Cộng Hòa  Đã duyệt
120 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:15 Đến 05:30 Xã Phượng Cách  Đã duyệt
121 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:15 Đến 05:30 Thị Trấn Quốc Oai  Đã duyệt
122 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:30 Đến 05:45 Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
123 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:45 Đến 06:00 Xã Tân Phú, Xã Tân Hòa, Xã Đại Thành  Đã duyệt
124 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:45 Đến 06:00 Khu CN Quốc Oai  Đã duyệt
125 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 05:45 Đến 06:00 Cụm Công nghiệp Ngọc Liệp  Đã duyệt
126 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Tuyết Nghĩa  Đã duyệt
127 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:30 Đến 06:45 Xã Hòa Thạch  Đã duyệt
128 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Khu CN Bích Hòa  Đã duyệt
129 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 06:15 Xã Phương Tủng, Cao Dương  Đã duyệt
130 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:00 Đến 07:30 Một phần xã Kim Đường, Đông Lỗ, Đại Cường  Đã duyệt
131 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:30 Đến 08:00 không  Đã duyệt
132 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 08:00 Đến 08:30 Một phần xã Trường Thịnh, xã Quảng Phú Cầu  Đã duyệt
133 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 08:30 Đến 09:00 Một phần thị trấn Vân Đình, xã Đồng Tiến, xã Sơn Công, xã Cao Thành  Đã duyệt
134 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 09:00 Đến 09:30 Một phần xã Vạn Thái, xã Hòa Xá, xã Hòa Nam  Đã duyệt
135 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 10:00 Đến 10:30 Một phần xã Liên Bạt, xã Trường Thịnh, xã Hoa Sơn, xã Viên Nội, xã Bột Xuyên, xã Thượng Lâm, xã Đồng Tâm  Đã duyệt
136 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 11:00 Đến 11:30 Một phần xã Viên An, xã Viên Nội  Đã duyệt
Ngày 19-1:
1 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 23:59 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:00 Đến 20:10 Không  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:20 Đến 20:30 Không  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 20:40 Đến 20:50 Không  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:00 Đến 21:10 Không  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:20 Đến 21:30 Không  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 21:40 Đến 21:50 Không  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 22:00 Đến 22:10 Không  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 00:00 Đến 08:00 Không  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 08:30 Đến 09:30 Không  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 09:30 Đến 10:30 Không  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 10:30 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
13 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 06:00 Đến 07:00 Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa và KCN Quang Minh  Hoãn
14 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 06:00 Đến 06:15 Một phần thị trấn Quang Minh  Đã duyệt
15 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 06:30 Đến 06:45 Một phần xã Kim Hoa  Đã duyệt
16 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 07:00 Đến 08:00 Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa và KCN Quang Minh  Hoãn
17 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 07:00 Đến 08:00 Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa và KCN Quang Minh  Đã duyệt
18 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 08:30 Đến 09:00 Một phần xã Tiền Phong, Mê Linh, Tráng Việt, Văn Khê  Đã duyệt
19 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 08:30 Đến 09:00 Một phần xã Thanh Lâm, Tam Đồng, Liên Mạc, Chu Phan  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 09:15 Đến 09:30 Một phần xã Tiền Phong  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 09:15 Đến 09:30 Một phần xã Tiền Phong  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 09:30 Đến 09:45 Một phần xã Đại Thịnh, Mê Linh, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tự Lập  Đã duyệt
23 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 09:45 Đến 10:00 Một phần xã Đại Thịnh, Thanh Lâm, Tam Đồng  Đã duyệt
24 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 09:45 Đến 10:00 Một phần xã Đại Thịnh, Mê Linh  Đã duyệt
25 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 10:15 Đến 10:45 Một phần xã Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà  Đã duyệt
26 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 11:00 Đến 11:30 Một phần xã Liên Mạc, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Tự Lập  Đã duyệt
27 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 13:00 Đến 14:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
28 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 13:00 Đến 14:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
29 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 14:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 14:00 Đến 15:00 Một phần thị trấn Quang Minh  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:00 Đến 21:15 Xã Phú Nghĩa  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:00 Đến 21:15 TT Xuân Mai, Xã Thủy Xuân Tiên, Tân tiến, XMNS.  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 21:30 Đến 21:45 TT Xuân Mai, Xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:15 TT Xuân Mai,  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 22:00 Đến 22:15 TT Xuân Mai  Đã duyệt
Ngày 20-1:
1 Công ty Điện lực Sóc Sơn Từ 15:00 Đến 15:15 Khu công nghiệp Nội Bài Xã Quang Tiến  Đã duyệt
Ngày 21-1: Không có thông tin ngừng cấp điện
Ngày 22-1: Không có thông tin ngừng cấp điện
Theo: EVN Hà Nội