Mỹ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng

Thứ hai, 15/5/2023 | 10:59 GMT+7
Mới đây, Công ty Cổ phần AMI AC Renewables, thông qua công ty thành viên AMI Khánh Hòa, đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Honeywell cùng hợp tác thực hiện dự án thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Với khoản đồng tài trợ 3 triệu USD từ phái đoàn ngoại giao Mỹ, dự án thí điểm này sẽ cho thấy hệ thống lưu trữ năng lượng có thể góp phần hỗ trợ Việt Nam tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ thống năng lượng quốc gia nhằm đạt những mục tiêu về khí hậu.

Được công bố lần đầu tiên tại Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Mỹ - Việt Nam, dự án dự kiến sẽ sử dụng và lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng Honeywell tại nhà máy năng lượng mặt trời AMI Khánh Hòa với tổng công suất 50MWp.

Lưu trữ năng lượng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển tiếp lên sản xuất năng lượng tái tạo và lộ trình giảm phát thải các hệ thống năng lượng toàn cầu. Đây là một yếu tố then chốt trong quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) được ký giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Link gốc

Theo: QĐND