Tài chính - Ngân hàng

Nhiệt điện Phả Lại sắp chi 369 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Thứ hai, 1/3/2021 | 13:59 GMT+7
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11,5%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức là 15/3/2021 và thanh toán tiền tạm ứng vào ngày 2/4/2021. Với gần 321 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi 369 tỷ đồng tiền tạm ứng cổ tức.
 
Trước đó, Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ là 20% vốn điều lệ. Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức sau 2 đợt là 15%.
 
Với đợt chia cổ tức này, Công ty mẹ của Nhiệt điện Phả Lại là Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (Genco2) đang nắm 51,92% vốn dự kiến thu về 192 tỷ đồng, trong khi cổ đông lớn thứ hai là Công ty TNHH Năng lượng R.E.E sở hữu 24,14% vốn sẽ thu 89 tỷ đồng.
 
Về kết quả kinh doanh năm 2020, Nhiệt điện Phả Lại, đạt doanh thu thuần hơn 7.929 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt 21% và 20%, còn hơn 1.200 tỷ đồng và hơn 1.000 tỷ đồng.

Link gốc
Theo: Báo Tin tức