Thông tin đầu tư

PC Đồng Nai: Hơn 1,1 ngàn tỷ đồng đầu tư hạ tầng điện năm 2023

Thứ hai, 30/1/2023 | 11:06 GMT+7
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, năm 2023 công ty dự kiến đầu tư hơn 1,1 ngàn tỷ đồng cho hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, khoảng 1.030 tỷ đồng là đầu tư mới lưới 110kV, lưới phân phối và đầu tư khác; sữa chữa lớn 39 công trình giá trị ước khoảng 97 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu bổ sung nguồn cung ứng điện. 

Trong năm 2022, công ty đã đầu tư xây mới các công trình với tổng số tiền hơn 1 ngàn tỷ đồng. Qua đó, đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo: Báo Đồng Nai