Biểu giá điện

Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường

Thứ hai, 2/3/2009 | 14:49 GMT+7
Ngày 12 tháng 2 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường.

Download quyết định tại đây