• EVNGENCO1 với mục tiêu doanh nghiệp số

    17:00 | 29/01/2023

    Từ 3.289 MW khi mới thành lập, sau 10 năm, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã có tổng công suất đặt là 7.157,2 MW, lớn nhất trong các tổng công ty phát điện.