• PC Đắk Lắk: Số hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh

    10:09 | 19/01/2023

    Trong các năm qua, việc thực hiện đề án chuyển đổi số đã mang đến nhiều thay đổi trong cách thức vận hành, quản lý, quản trị cũng như cung cấp các dịch vụ điện của Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk).