• PC Ðắk Nông chú trọng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số

    14:00 | 28/01/2023

    Năm 2022, ngoài việc chú trọng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Ðiện lực Ðắk Nông (PC Ðắk Nông) còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội nhiều ý nghĩa.