• Mở cửa đột phá cho năng lượng sạch

    09:53 | 11/01/2023

    Năm 2022 sẽ được nhớ tới với cuộc khủng hoảng lớn nhất của ngành năng lượng thế giới trong nhiều thập kỷ. Nhưng, nó cũng trở thành bước ngoặt quan trọng để thế giới chuyển mình, trong hành trình hướng đến những nguồn năng lượng sạch hơn.