Ban QLDA các công trình điện miền Trung hoàn thành 100% kế hoạch chuyển trạm biến áp không người trực

Thứ sáu, 29/12/2023 | 12:01 GMT+7
Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao thực hiện Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 220kV Huế và Dự án Smart Grid TBA 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng) để chuyển sang chế độ vận hành không người trực. 

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 220kV Huế trước thời điểm hoàn thành đóng điện.

Đây là 2 dự án thuộc Tiểu dự án phát triển lưới điện thông minh - dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải" (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Đến thời điểm này, cả 2 dự án đã hoàn thành, vượt trước tiến độ so với mục tiêu đề ra.

Ngày 23/12/2023, CPMB đã hoàn thành đưa vào vận hành trên hệ thống điều khiển, bảo vệ mới của TBA 220kV Huế. Dự án có quy mô chính gồm: Xây dựng 2 nhà điều khiển ngăn lộ cho hệ thống phân phối (HTPP) 220kV và 03 nhà điều khiển ngăn lộ cho HTPP 110kV. Cải tạo lại hệ thống mương cáp trong nhà, ngoài trời. Xây dựng mới 3 móng trụ đỡ chống sét 110kV và 3 móng trụ đỡ biến điện áp 110kV. Xây dựng 20 bệ đỡ tủ MK ngoài trời, lắp đặt thiết bị PCCC cho các nhà bay.

Phần điện: Trang bị mới hệ thống điều khiển máy tính lắp đặt trong trạm theo cấu hình mạng LAN đơn thay thế cho hệ thống điều khiển truyền thống tại trạm. Mỗi ngăn lộ, lắp 01 bộ BCUs cho điều khiển và giám sát. Hệ thống điều khiển trang bị mới cho trạm đảm bảo kết nối tín hiệu SCADA tới các trung tâm điều khiển và kết nối tín hiệu giám sát về tổ thao tác lưu động phù hợp với phương thức điều khiển xa và vận hành không người trực.

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra Dự án Smart Grid TBA 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng) trước khi đóng điện.

Trang bị hệ thống rơ le bảo vệ kỹ thuật số, có chuẩn giao tiếp tiên tiến phù hợp với hệ thống điều khiển tích hợp trang bị mới để thay thế cho hệ thống rơ le bảo vệ hiện hữu có thời gian vận hành trên 20 năm và chưa phù hợp với qui định hiện hành của EVN, EVNNPT. Hoàn thiện hệ thống SCADA phù hợp với hệ thống điều khiển bằng máy tính trang bị mới; Thay thế toàn bộ cáp nhị thứ hiện hữu tại trạm bằng cáp mới phù hợp với quy định hiện hành.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao khả năng vận hành hệ thống điều khiển bảo vệ của trạm; Nâng cao khả năng đáp ứng xử lý tác động bảo vệ khi có sự cố, nâng cao năng lực lưu trữ dữ liệu và quản lý vận hành, tăng cường năng lực vận hành hệ thống bằng máy tính giảm số người vận hành; Nâng cao độ tin cậy, giảm cắt điện do hư hỏng hệ thống điều khiển bảo vệ; Chuyển trạm 220kV Huế thành trạm không người trực. 

Các đơn vị liên quan chứng kiến đóng ngăn MC200 thành công đưa vào vận hành trên hệ thống điều khiển, bảo vệ mới tại TBA 220kV Huế.

Đêm ngày 27/12/2023, CPMB phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành Dự án Smart Grid TBA 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng) sẵn sàng để chuyển sang chế độ vận hành không người trực. Dự án xây dựng 02 nhà điều khiển ngăn lộ cho HTPP 220kV và 02 nhà điều khiển ngăn lộ cho HTPP 110kV; Cải tạo lại hệ thống mương cáp trong nhà, ngoài trời; Bố trí lại tủ bảng điều khiển trong nhà điều khiển trung tâm; Lắp đặt thiết bị PCCC cho các nhà bay; Hoàn thiện mặt bằng trong nhà điều khiển sau khi di dời, tháo bỏ các tủ điều khiển bảo vệ.

Về phần điện, dự án sẽ trang bị mới hệ thống điều khiển máy tính lắp đặt trong trạm theo cấu hình mạng LAN đơn thay thế cho hệ thống điều khiển truyền thống. Hệ thống điều khiển trang bị mới cho trạm được trang bị BCU cho điều khiển và giám sát, đảm bảo kết nối tín hiệu SCADA tới các trung tâm điều khiển và kết nối tín hiệu giám sát về tổ thao tác lưu động phù hợp với phương thức điều khiển xa và vận hành không người trực. Đồng thời, trang bị hệ thống rơ le bảo vệ kỹ thuật số, có chuẩn giao tiếp tiên tiến phù hợp với hệ thống điều khiển tích hợp trang bị mới để thay thế cho hệ thống rơ le bảo vệ hiện hữu có thời gian vận hành nhiều năm và chưa phù hợp với quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao khả năng vận hành hệ thống điều khiển bảo vệ của trạm; nâng cao khả năng đáp ứng xử lý tác động bảo vệ khi có sự cố, nâng cao năng lực lưu trữ dữ liệu và quản lý vận hành, tăng cường năng lực vận hành hệ thống bằng máy tính giảm số người vận hành; Nâng cao độ tin cậy, giảm cắt điện do hư hỏng hệ thống điều khiển bảo vệ; chuyển trạm 220kV Bảo Lộc thành trạm không người trực.

Ông Lưu Việt Tiến làm việc với A3 về phương án cắt điện thi công Dự án tại TBA 220kV Huế.

Để đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, CPMB luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNNPT. Lãnh đạo EVNNPT đã trực tiếp chỉ đạo tại công trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của dự án. Đồng thời lãnh đạo EVNNPT cũng đã chủ động làm việc với các cấp điều độ để thống nhất lịch cắt điện hợp lý phù hợp với phương thức vận hành, đồng thời tạo thuận lợi cho thi công.

Ngoài ra, CPMB nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp điều độ và Công ty Truyền tải điện 2 và Công ty Truyền tải điện 3. CPMB xác định rõ đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động của EVNNPT chính vì vậy CPMB tập trung nguồn lực để thi công quyết tâm để hoàn thành dự án trong năm 2023. Trong đó đề nghị nhà thầu thi công chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện, vật tư thiết bị để thi công, bố trí thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu điều khiển máy tính, nghiệm thu SCADA các hạng mục như phương án thi công đã thống nhất và yêu cầu hoàn thành trong thời gian cắt điện đã bố trí.

Trong quá trình thi công tuân thủ tuyệt đối các biện pháp an toàn cho người, thiết bị trong điều kiện Trạm đang vận hành. Chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý vận hành hướng dẫn các thủ tục liên quan ra/vào trạm và giao nhận phiếu công tác. Đối với tư vấn thiết kế bố trí cán bộ thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công để đảm bảo kịp thời xử lý các vướng mắc trong thời gian cắt điện.

Đặc biệt, việc thi công dự án này gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí lịch cắt điện để thi công. Nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp điều độ và Công ty truyền tải điện, dự án hoàn thành đáp ứng mục tiêu tiến độ đề ra.

Kim Thái