Ra mắt các TCT Điện lực

Công bố quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Thứ hai, 5/4/2010 | 00:00 GMT+7

Ngày 3/4, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức công bố quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Ông Đỗ Hữu Hào - Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Quyết định thành lập Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Ảnh: EVNCPC

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ra đời trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 3 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty CP Điện lực Khánh Hoà và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng từ EVN về Công ty mẹ -Tổng Công ty Điện lực miền Trung. 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ra đời là một cột mốc hết sức quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò và những nỗ lực, những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ CBCNV ngành điện miền Trung trong gần 35 năm xây dựng, phát triển đầy khó khăn gian khổ nhưng rất vinh dự, tự hào vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên đã được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận; đồng thời đặt ra cho CBCNV toàn Tổng Công ty những yêu cầu nhiệm vụ mới để phù hợp với qui mô, tính chất, địa bàn hoạt động và những cơ hội, những khó khăn thách thức đối với hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới. 

Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung viết tắt là EVNCPC có trụ sở tại 393 Trưng Nữ Vương - Tp Đà Nẵng, vốn điều lệ: 4.500 tỷ đồng, là Công ty TNHH  một thành viên do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Địên lực 3. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ - Tổng Công ty gồm: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, các Kiểm soát viên, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc gồm 15 Ban nghiệp vụ, kỹ thuật.  Tại thời điểm thành lập, Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung có 34 đơn vị thành viên gồm 19 Công ty, đơn vị hạch toán phụ thuộc; Có 02 công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và có 13 công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Tổng số CBCNV hơn 10.500 người với ngành nghề kinh doanh chính, chủ yếu là Sản xuất, kinh doanh điện năng; Kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng, công nghệ thông tin; Sản xuất, xuất nhập khẩu điện và vật tư thiết bị điện, công tơ điện tử, thiết bị đo lường về điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin; Thí nghiệm các thiết bị điện, các nhà máy điện, các đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV; Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng, vận hành các công trình lưới điện và các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ; Sản xuất, kinh doanh nhiều ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật./.

Xuân Mai