Quản lý năng lượng

Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai kế hoạch tiết kiệm điện năm 2024

Thứ hai, 5/2/2024 | 08:34 GMT+7
Nhằm triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện năm 2024 đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện năm 2024 tập trung thực hiện đạt vượt chỉ tiêu tiết kiệm 2% điện năng so với sản lượng điện thương phẩm, tương ứng 26,8 triệu kWh điện năng và hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh tư vấn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại chùa Khmer thuộc huyện Cầu Ngang.

Đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, gắn kết truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm với nâng cao công tác dịch vụ khách hàng.

Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết các công tác trọng tâm triển khai thực hiện như sau: (1) Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. (2) Triển khai đến các đơn vị ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố phát sóng thông tin tuyên truyền tiết kiệm điện. (3) Triển khai chương trình gia đình tiết kiệm điện. (4) Phối hợp Sở Công Thương, Tỉnh đoàn; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất; (5) Triển khai các nội dung liên quan như: tuyên truyền tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng; tổ chức lớp tập huấn sử dụng điện an toàn - tiết kiệm; Phát động thi đua tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc; Đẩy mạnh công tác phối hợp chính quyền địa phương, 05 tổ chức đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Trà Vinh) tuyên truyền tiết kiệm điện tại hộ gia đình; Phối hợp Sở Công Thương kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh triển khai Chương trình tiết kiệm điện trong trường học,…

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh tư vấn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại phân xưởng thuộc Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, Trà Vinh.

Bên cạnh đó Công ty thường xuyên phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện theo Quy chế phối hợp; Phối hợp với cơ quan Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyên truyền an toàn tiết kiệm điện.

Đặng Huy Hoàng