Công ty Thủy điện Đại Ninh sản xuất 1.008 triệu kWh trong 9 tháng đầu năm

Thứ bảy, 15/10/2022 | 21:56 GMT+7
Tính đến ngày 13/10/2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã sản xuất được 1.008 triệu kWh (đạt 136% sản lượng năm do Bộ Công thương giao, đạt 130% sản lượng năm Tổng công ty phát điện 1 giao), phấn đấu đạt và vượt tất các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật.
Triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hoàn thành đúng tiến độ.
 
Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác sản xuất điện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có khả năng bùng phát trở lại, Công ty đã chủ động tiêm phòng mũi nhắc lại đối với toàn thể CBCNV theo yêu cầu của EVN/Tổng công ty, tính đến ngày 13/10/2022 đã có 111/116 CBCVN, đạt 95,7% (5 người chưa tiêm vì lý do bệnh lý).
 
Công ty cũng xây dựng phương án chống dịch Covid-19 linh hoạt, phù hợp với tình hình mới; có kịch bản ứng phó với các hình thế bất lợi về thời tiết, thiên tai,…; tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ý tưởng cải cách hành chính và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số theo đúng lộ trình và mục tiêu của EVN/Tổng công ty đã đề ra.
 
Để hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các tháng cuối năm 2022, Công ty sẽ đảm bảo 2 tổ máy vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả trong mùa mưa lũ; phấn đấu tích nước đầy hồ vào cuối năm, để sẵn sàng cung ứng điện cho mùa khô năm 2023. Sẵn sàng ứng phó phòng chống thiên tai; vận hành, điều tiết hồ chứa hợp lý, tối ưu lượng nước về hồ; phối hợp chặt chẽ với địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ, sáng kiến vào dây chuyền sản xuất điện cũng như công tác quản trị điều hành nhằm nâng cao năng suất lao động; Hoàn thành các danh mục sửa chữa lớn thiết bị, công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 
Song song đó, Công ty cũng thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh Covid- 19 để có phương án bố trí nhân cực hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngọc Thọ