Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Đảng bộ PC Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ sáu, 3/7/2020 | 09:07 GMT+7
Mới đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt trước đại hội.
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Phạm Thanh Trúc tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre. Đây là một trong những Đảng bộ được Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Bến Tre lựa chọn bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng bộ công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao như: Điện thương phẩm đạt 8,65/5,5 tỷ kWh (đạt 154,46%); công tác sửa chữa lớn đạt 216,88/80 tỷ đồng (đạt 271,1%); công tác đầu tư xây dựng đạt 448,85/250 tỷ đồng (đạt 179,4%); tiếp tục phấn đấu nâng cao tỉ lệ số hộ sử dụng điện trong tỉnh đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của tỉnh đề ra là 99,92/99,2% (đạt 100%);

Đồng thời, thực hiện tiếp lộ trình xóa điện kế dùng chung và đã xóa được 12.584/30.878 hộ; việc triển khai cải cách thủ tục hành chính, chăm sóc khách hàng ngày càng được cải thiện; công ty đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác sử dụng triệt để trong công tác chăm sóc khách hàng.
 
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy tiếp tục duy trì tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào nề nếp; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nhực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Theo: Báo Đồng Khởi