EVNNPT phát động tháng thi đua cao điểm, nước rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ hai, 1/7/2024 | 08:21 GMT+7

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, tháng 2/2024.

Ngay sau khi hoàn thành đóng điện Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Thanh Hóa – Nam Định, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 3710/CTLT-EVNNPT (ngày 30/6/2024) phát động “Tháng thi đua cao điểm, nước rút “30 ngày đêm hoàn thành các hạng mục cuối cùng để khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”.

Các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là các Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. 

Với tính chất cấp bách và tầm quan trọng của các Dự án, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi 120 ngày đêm hoàn thành các hạng mục các Dự án với tinh thần thi đua 5 nhất: “Tiến độ nhanh nhất, Chất lượng tốt nhất, An toàn - Tiết kiệm nhất, Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất”.

Nhằm tạo động lực cho các đơn vị tham gia các Dự án, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT phát động Chiến dịch thi đua nước rút “45 ngày đêm hoàn thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và EVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Sau các phong trào phát động trên, đến nay các Dự án đường dây 500kV mạch 3 đã đạt được kết quả rất khả quan. Trong đó đã hoàn thành: Phần Mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch (vượt trước tiến độ 22 ngày); Mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 500kV Phố Nối (vượt trước tiến độ 12 ngày); Hoàn thành Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa (vượt trước tiến độ 2 ngày); Hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa. Các đoạn tuyến còn lại đang tiếp tục triển khai để khánh thành toàn bộ Dự án trong tháng 7/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với kết quả đã đạt được trên, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen và biểu dương các đơn vị tham gia các Dự án tại nhiều cuộc họp.

Để nỗ lực hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT phát động Tháng thi đua cao điểm, nước rút “30 ngày đêm hoàn thành các hạng mục cuối cùng để khánh thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”.

Mục tiêu nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia các Dự án đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành các hạng mục cuối cùng của các Dự án; đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm khánh thành các Dự án trong tháng 7/2024. 

Thời gian thi đua: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024. Đối tượng tham gia: Các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Căn cứ thành tích đạt được, Tổng Công ty và Công đoàn EVNNPT xem xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Công đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị tham gia thi công và hoàn thành sớm hạng mục Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Quảng Trạch thuộc Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Các đơn vị tham gia xây dựng các Dự án hưởng ứng, cam kết thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đảm bảo tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của các Dự án.

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện, bám sát tiến độ, để hoàn thành và khánh thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trong tháng 7/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chinh phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Lê Linh