Đấu thầu

Gói 07- ĐĐ: Trang thiết bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất

Thứ năm, 21/9/2023 | 09:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói 07-ĐĐ: Trang thiết bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất Công trình: Trạm 110kV Đất Đỏ và đường dây đấu nối, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã TBMT: IB2300212488

Nguồn vốn: Vốn TDTM và SPC (theo Quyết định số 2245/QĐ-EVN SPC ngày 12/11/2021)

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/09/2023 15:42

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/10/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.174.596 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong