Đấu thầu

Gói thầu 01: Xây lắp

Chủ nhật, 17/9/2023 | 14:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự án: ĐTXD đảm bảo cấp điện trạm công cộng đáp ứng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộc Hóa, huyện Tân Hưng và thị xã Kiến Tường

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

Mã TBMT: IB2300233911

Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Nam và vốn vay tín dụng thương mại

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/09/2023 12:15

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/09/2023 10:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 92.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong