Đấu thầu

Gói thầu 08.2023.CPSX: Cung cấp các dụng cụ đo dòng rò thành phần điện trở của chống sét van trạm biến áp phục vụ sản xuất

Thứ năm, 1/6/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm các dụng cụ đo dòng rò thành phần điện trở của chống sét van trạm biến áp

Bên mời thầu: Truyền tải điện Nghệ An

Mã TBMT: IB2300112191

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 02/06/2023 08:13

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/06/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong