Đấu thầu

Gói thầu 30TC.SCL2024: Thi công hạng mục Sửa chữa, xây kè móng taluy âm chống sạt lở móng cột vị trí 143, 189 đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan

Thứ ba, 11/6/2024 | 16:13 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thực hiện các hạng mục sửa chữa, xử lý sạt lở móng cột đường dây 500kV, đường dây 220kV khu vực Truyền tải điện Tây Bắc 2

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400164652

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 11/06/2024 08:56

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/06/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 38.600.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong