Đấu thầu

Gói thầu 4: Giám sát

Thứ sáu, 5/7/2024 | 15:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hạ Lý, thành phố Hải Phòng

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2400203055

Nguồn vốn: TDTM và KHCB

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/07/2024 11:20

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/07/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong