Đấu thầu

Gói thầu GTSXKD05-2022 “thuê cộng tác viên gửi thông báo, nhắc nợ cắt điện khi ngưng giao thu năm 2023”

Thứ sáu, 3/2/2023 | 08:25 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê cộng tác viên gửi thông báo, nhắc nợ cắt điện khi ngưng giao thu năm 2023

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ

Mã TBMT: IB2300008607

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 03/02/2023 08:53

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong