Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Bản Chát năm 2024

Thứ hai, 19/2/2024 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Bản Chát năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400019828

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 10:26

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/02/2024 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 14.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong