Đấu thầu

Gói thầu: Sửa chữa máy cắt, TU 110kV và tủ hợp bộ 35kV

Thứ ba, 18/6/2024 | 16:43 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SCL 2024:(1) Sửa chữa, thay thế máy cắt 172 tại TBA 110kV Giai Phạm; (2) Sửa chữa, thay thế máy cắt 173, TUC12, TU172 và TU C11 pha A, C tại TBA 110kV Phố Cao; (3) Sửa chữa, thay thế các tủ 35kV thanh cái C32 tại TBA 110kV Hưng Yên

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400179322

Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/06/2024 15:26

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/06/2024 16:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong