Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Thứ hai, 25/9/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng mới, Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã TBMT: IB2300241513

Nguồn vốn: Vốn tín dụng thương mại, vốn tự có (Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 23/09/2023 09:28

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/10/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong