Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp

Thứ sáu, 3/2/2023 | 08:25 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp mạch vòng lộ 471E11.7 và lộ 472 E11.7 (trạm 110kV Kiến Xương)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300011625

Nguồn vốn: TDTM

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/02/2023 09:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 44.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong