Đấu thầu

Gói thầu số 1: Dịch vụ xử lý dầu biến áp nhiễm PCB năm 2024

Thứ ba, 27/2/2024 | 15:33 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ xử lý dầu biến áp nhiễm PCB và Dịch vụ vận chuyển Máy biến áp chứa dầu nhiễm PCB

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2400026023

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/02/2024 08:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/03/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong