Đấu thầu

Gói thầu số 3: Thi công xây lắp

Thứ sáu, 24/5/2024 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 22kV tuyến 477 Long Thọ đoạn từ trụ 88 đến trụ 205

Bên mời thầu: ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Mã TBMT: IB2400123910

Nguồn vốn: Vốn tín dụng thương mại + Khấu hao cơ bản của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 24/05/2024 07:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/06/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 115.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong