Đấu thầu

Gói thầu số 6: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Thứ ba, 2/4/2024 | 15:55 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây mạch kép 220 kV đấu nối TBA 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV NĐ Cà Mau - Sóc Trăng

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2400067056

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 02/04/2024 08:55

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/04/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong