Hoạt động của thị trường điện đã ổn định

Thứ ba, 2/10/2012 | 09:35 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau 3 tháng triển khai vận hành, nhìn chung hoạt động của thị trường điện đã đi vào nề nếp và tuân thủ theo đúng quy định của thị trường điện.
 


Vận hành sản xuất tại Nhà máy thủy điện Sê san 3. Ảnh: Ngọc Hà
 
Để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện năng, EVN đã thành lập lại Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNIT). EVN đã hoàn thành xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện bao gồm: hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu đo đếm, mạng WAN EVN, hệ thống điều độ điện tử DIM, hệ thống chào giá và thanh toán tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện và kết nối tới 69 nhà máy điện trong và ngoài EVN phục vụ vận hành thị trường điện chính thức từ 1/7/2012.

Về tái cơ cấu tập đoàn, EVN cũng cho biết, đã thành lập Ban chỉ đạo và 03 nhóm công tác chuẩn bị thành lập và tổ chức hoạt động 03 Tổng Công ty phát điện (GENCO), đã bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng Giám đốc của 3 Tổng Công ty. Các công việc liên quan đến thành lập GENCO về tổ chức bộ máy quản lý điều hành, dự thảo điều lệ GENCO… đang tiến hành theo kế hoạch đề ra. Dự kiến trong quý IV/2012, EVN cũng sẽ hoàn thành công tác thành lập và tổ chức hoạt động của các GENCO với mô hình tổ chức và bộ máy quản lý thống nhất; triển khai các công việc liên quan đến phương án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt phương án tái cơ cấu 05 Tổng Công ty Điện lực và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phù hợp với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu EVN.
 
Phúc An/ EVNNews.vn