Liên kết web trong ngành

Lên kết web trong ngành

Chủ nhật, 22/1/2023 | 15:33 GMT+7

1. Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội: https://evnhanoi.vn/

2. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: https://npc.com.vn/

3. Tổng Công ty Điện lực miền Trunghttps://cpc.vn/

4. Tổng Công ty Điện lực miền Namhttps://www.evnspc.vn/

5. Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minhhttps://www.evnhcmc.vn/

6. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc giahttps://www.npt.com.vn/

7. Tổng Công ty phát điện 1https://www.evngenco1.com.vn/

8. Tổng Công ty phát điện 2https://evngenco2.vn/

9. Tổng Công ty phát điện 3https://www.genco3.com/