Lịch cắt điện

Lịch cắt điện từ ngày 6-3 đến ngày 12-3 tại Hà Nội

Thứ hai, 6/3/2023 | 14:45 GMT+7
STT CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
Ngày 06/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 00:00 Đến 01:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 TCT Điện lực Hà Nội Từ 21:00 Đến 02:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 06:30 Đến 08:30 BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM - Số 1 Ông Ích Khiêm  Hoãn
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 06:30 Đến 08:30 BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM - Số 1 Ông Ích Khiêm  Hoãn
5 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:30 Đến 10:00 BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 14:00 Đến 16:00 BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM - Số 1 Ông Ích Khiêm  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 14:00 Đến 17:00 BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM - Số 1 Ông Ích Khiêm  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:00 Đến 10:00 70÷112, 35÷89 Lương Sử C, ngách 24 ngõ Linh Quang. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay).  Hoãn
9 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:00 Đến 12:00 TT I2 Vũ Thạnh, sô 141÷181, ngõ 149 Giảng Võ (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay).  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 13:00 Đến 15:00 Số 34÷128, ngõ 34, 36, 52, 58, 59 Giảng võ (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 15:00 Đến 17:00 Số 34÷128, ngõ 34, 36, 52, 58, 59 Giảng võ (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 14:30 Một phần thôn Huỳnh Cung  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 14:30 Một phần Thị Trấn Trâu Quỳ  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 09:30 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:00 Đến 09:00 Không mất điện dân sinh  Hoãn
16 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:00 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:30 Đến 10:30 Không mất điện dân sinh  Hoãn
18 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 11:00 Đến 12:00 Không mất điện dân sinh  Hoãn
20 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 13:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 15:00 Đến 17:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 11:00 Đến 13:00 Một phần xã Hải Bối  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 08:00 Đến 17:00 Số 132 đến 172 Âu Cơ  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 TDP 11 Mỗ Lao  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần khu đất làng nghề Vạn Phúc  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Cty TNHH Tâm Tiến  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
28 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:45 Đến 08:45 Một phần xã Chàng Sơn  Đã duyệt
29 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:30 Đến 11:30 Một phần thị trấn liên quan  Đã duyệt
30 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:45 Đến 09:45 Một phần xã Chàng Sơn  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 09:45 Đến 10:45 Một phần xã Chàng Sơn  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:45 Đến 11:45 Một phần xã Bình Phú  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 11:45 Đến 12:45 Một phần xã Bình Phú  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 13:30 Đến 16:00 Một phần thị trấn liên quan  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:00 Đến 08:30 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:30 Đến 09:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:00 Đến 09:30 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:30 Đến 10:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 10:00 Đến 10:30 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 10:30 Đến 11:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 11:00 Đến 11:30 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
42 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 11:30 Đến 12:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 13:30 Đến 14:00 Xã Vân Tảo  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:30 Đến 11:30 Một Phần khách hàng thuộc xã Minh Quang  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 07:00 Đến 09:00 1 phần xã Ti Thủy  Hoãn
46 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 09:15 Đến 11:30 1 phần xã Bạch Hạ  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 13:30 Đến 14:30 1 phần xã Khai Thái  Hoãn
48 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 14:30 Đến 15:30 1 phần xã Hồng Thái  Hoãn
49 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 15:30 Đến 16:30 1 phần xã Hồng Thái  Hoãn
50 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 15:00 Trạm Khuyến Nông, Thị Trấn Quốc Oai  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 07:30 Đến 08:30 Một phần xã Trường Thịnh  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 08:30 Đến 09:30 Một phần xã Hoa Sơn  Đã duyệt
53 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 13:30 Đến 14:30 Một phần xã Cao Thành  Đã duyệt
54 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 14:30 Đến 15:30 Một phần xã Viên An  Đã duyệt
55 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
56 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Thôn Trù - phường Cổ Nhuế 1  Đã duyệt
57 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Công ty Minh Thành  Đã duyệt
58 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
59 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 11:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
60 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 12:30 Đến 16:00 Khu B ĐH Mỏ  Đã duyệt
61 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 12:30 Đến 16:00 Bơm Minh Khai  Đã duyệt
62 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 13:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
Ngày 07/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 00:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 TCT Điện lực Hà Nội Từ 23:00 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 06:00 Đến 09:00 Từ số 66 đến số 72, từ số 77 đến số 81 phố Trần Hưng Đạo  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 09:00 Đến 11:00 Từ số 54 đến số 64 phố Nguyễn Du ; số 42 phố Quang Trung  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 06:00 Đến 08:00 Dãy K9 phụ + K10A + K11A + K11B + K12 + K12 phụ + K11 + K11 phụ + K16 + K17 + K18 TT Bách Khoa; Nhà 31 Bách Khoa; Dãy 23 + 24 + 25 Bách Khoa; chợ Bách Khoa.(Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 08:00 Đến 10:00 Từ số nhà 266 đến số nhà 352 và số nhà 259 đến số nhà 335 Phố Bạch Mai. Toàn bộ ngõ Hậu Khuông, ngõ 307, ngõ Thái Lợi, ngõ 300, ngõ 318 Bạch Mai) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 13:00 Đến 15:00 Dãy 39, 42A + 76 + F5 + F6 + F7 + F8 Bách Khoa; Ngõ 40 Tạ Quang Bửu; Từ số nhà 5 đến số nhà 17 Trường Lê Văn Tám, cụm dân cư số 2 phố Trần Đại Nghĩa. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 15:00 Đến 17:00 Từ số nhà 389 đến số nhà 403 Bạch Mai Từ số nhà 352 – 410 Bạch Mai,. Toàn bộ ngõ 403 Bạch Mai,ngõ 392 Bạch Mai từ số nhà 1 đến ngách 19. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 01:00 Không  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 01:00 Đến 02:00 Không  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 02:00 Đến 03:00 Không  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 03:00 Đến 04:00 Không  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 04:00 Đến 05:00 Không  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 Đến 10:30 Số 25÷109, số 30÷52 phố Trần Hữu Tước.  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:30 Đến 12:30 Số 97÷177 Đường La Thành. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 13:00 Đến 15:00 Số 390÷522, ngõ 522 Trường Chinh, ngõ 199 Khương Thượng. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 15:00 Đến 17:00 Ngõ 234, 270 Đường Trường Chinh (Ngừng cấp điện khách hàng 3’ chuyển tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
22 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 06:00 Đến 13:00 Một phần tổ dân phố Số 7 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - HN  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 09:30 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 13:00 Đến 14:30 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 14:30 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 08:00 Đến 17:00 Số 172 đến 200 đường Âu Cơ  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Chi cục thuế quận Hoàng Mai  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 10:00 Đến 12:00 Y HỌC HẠT NHÂN (P9)  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 06:00 Đến 08:00 Cty TNHH vật liệu nhiệt Phát Lộc  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 15:00 không  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 10:00 CN HTây Cty CP TĐ Nam Cường  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Ngõ 255 nguyễn văn trỗi  Đã duyệt
34 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần khu đất làng nghề Vạn Phúc  Đã duyệt
35 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 09:00 Đến 11:00 CN HTây Cty CP TĐ Nam Cường  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 09:30 Đến 12:00 Trường TC Tài chính HN, KTT Trường TC Kinh Tế Tài Chính  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 10:00 Đến 12:00 CN HTây Cty CP TĐ Nam Cường, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ, Công an phường Dương Nội  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 13:30 Đến 16:00 Công ty Lộc Thọ  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 06:00 Đến 10:00 Xã Tiến Xuân  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:45 Đến 08:45 Một phần xã Bình Phú  Đã duyệt
41 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:30 Đến 13:30 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
42 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:45 Đến 09:45 Một phần xã Bình Phú  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 09:45 Đến 10:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
44 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:45 Đến 11:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
45 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 11:45 Đến 12:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 13:30 Đến 16:00 Trung tâm Nhiệt Đới Việt - Nga; Đặng Ngọc Khánh; Lê Sơn Hà; Cục Tác chiến điện tử - Bộ Tổng Tham mưu  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:00 Đến 08:30 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
48 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 08:30 Đến 09:00 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
49 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:00 Đến 09:30 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
50 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 09:30 Đến 10:00 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
51 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 10:00 Đến 10:30 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
52 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 10:30 Đến 11:00 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
53 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 11:00 Đến 11:30 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
54 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 11:30 Đến 12:00 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
55 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 11:30 Đến 12:00 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
56 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 13:30 Đến 14:00 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
57 Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 14:00 Đến 14:30 Xã Tự Nhiên  Đã duyệt
58 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:30 Đến 11:30 Một phần khách hàng xã Minh Quang  Đã duyệt
59 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 09:00 Đến 10:00 1 phần xã Phúc Tiến  Hoãn
60 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 15:15 Đến 17:00 1 phần xã Đại Xuyên  Đã duyệt
61 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
62 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
63 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 10:00 Đến 12:30 Không  Đã duyệt
64 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 08:00 Đến 13:00 không  Đã duyệt
65 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 08:00 Đến 13:00 không  Đã duyệt
66 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 08:00 Đến 13:00 không  Đã duyệt
67 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 08:00 Đến 13:00 không  Đã duyệt
68 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 08:00 Đến 11:00 không  Đã duyệt
69 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
70 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
71 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 11:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
72 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 13:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
Ngày 08/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 06:00 Đến 09:00 Ngõ Tức Mạc ; Số 94+96+98 phố Trần Hưng Đạo ; Từ số 91 đến số 107 phố Trần Hưng Đạo ; từ số 2 đến số 4 phố Yết Kiêu  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 09:00 Đến 11:00 Từ số 236 đến số 254 phố Hàng Bông ; số 27+30 phố Tống Duy Tân ; từ số 1 đến số 9, từ số 2 đến số 26 phố Đình Ngang ; từ số 2 đến số 32, từ số 1 đến số 3, từ số 8 đến số 10 phố Điên Biên ; từ số 2 đến số 4, từ số 7 đến số 27, số 29 phố Nguyễn Thái Học; Từ số 5 đến số 73 phố Cửa Nam ; từ số 2 đến số 8 phố Phan Bội Châu ; Số 90 và 92, từ số 79 đến số 83 phố Hai Bà Trưng  Hoãn
4 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 06:00 Đến 08:00 Từ số nhà 1 – 89 và từ số nhà 2 - 86 Phố Yên Lạc. Ngõ 4A + 4B + ngõ 26 + nghách 26/9 + nghách 26/25, ngách 52/2 ngõ 60 phố Yên Lạc. Ngõ 66 Yên Lạc từ số nhà 2 – 4 Yên Lạc, từ số nhà 1 – 3 Yên Lạc, ngõ 52 Yên Lạc từ số nhà 1 – 27 và từ số nhà 2 – 16 ngách 52/2 Yên Lạc. Ngõ 487Kim Ngưu( đã sửa ) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 09:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 13:00 Đến 15:00 Cấp toàn bộ khu vực ngõ 51 Lãng Yên ( Toàn bộ khu vực Hồ ATacke), toàn bộ ngõ 273 Nguyễn Khoái (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 15:00 Đến 17:00 Gồm các nhà K5 + K7 + K7b + K8 + K8b + K9 + K10b + K19 + K20. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 06:30 Đến 08:00 Sở Tài nguyên Môi trường HN - Số 18 phố Huỳnh Thúc Kháng  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:00 Đến 09:30 Cty Xăng dầu khu vực I - Số 1 Thành Công  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:00 Đến 04:00 157÷183 Chùa Láng (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 Đến 10:30 Số 3÷91 phố Hàng Cháo, ngõ Hàng Cháo. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:30 Đến 12:30 Ngõ 81 Đặng Văn Ngữ, cầu thang 2 và 3 nhà D2 Trung Tự (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 09:30 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:00 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Một phần xã Phú Thị  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 15:00 Đến 17:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 08:30 Đến 10:00 Công ty CP xây dựng công trình 507  Đã duyệt
21 Công ty Điện Lực Mê Linh Từ 10:30 Đến 12:00 Công ty CP Xuân Hòa HN  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 00:00 Đến 08:00 không  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Khối Hạnh Phúc Vạn Phúc  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 10:00 Cty CP ĐT XNK Tây Đô  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 10:00 KS Mường Thanh-XN XD Tư nhân số 1  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 09:30 Đến 11:30 HTX VT hàng hoá & hành khách đường bộ Thành Công  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 09:30 Đến 11:30 Cty TNHH MTV nước sạch Hà Đông  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Hà Đông Từ 10:30 Đến 12:30 Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển (Nhà công vụ CS Biển)  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 HTX DV Điện Lực Thủy Xuân Tiên  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 12:00 HTX DV Điện Lực Thủy Xuân Tiên  Đã duyệt
31 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 11:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:45 Đến 08:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:30 Đến 11:30 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Kim Quan  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:45 Đến 09:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 09:45 Đến 10:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:45 Đến 11:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 11:45 Đến 12:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 13:30 Đến 16:00 Một phần thị trấn Liên Quan  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 14:00 Đến 16:00 1 phần xã Tân Dân  Đã duyệt
40 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 14:30 Đến 15:30 1 phần xã Đại Xuyên  Hoãn
41 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 08:00 Đến 09:30 Đèn đường T7, Đại Lộ Thăng Long  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Học Viện KTQS 5  Đã duyệt
44 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Thôn Hoàng - Cổ Nhuế  Đã duyệt
45 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
46 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 11:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
47 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 13:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
Ngày 09/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 00:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 06:00 Đến 09:00 Số 21, 22, từ sô 3 đến số 11, từ số 4 đến số 16 phố Hạ Hồi ; từ số 58 đến số 62, từ số 71 đến số 75, số 66 phố Trần Hưng Đạo ; số 23+25 phố Quang Trung ; số 86 phố Bông Nhuộm  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 09:00 Đến 11:00 Từ số 2 đến số 6, từ số 1 đến số 33 phố Phạm Ngũ Lão  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 06:00 Đến 08:00 Từ số 532 đến số 588 Bạch Đằng;Từ số 801 đến số 843 Bạch Đằng;Toàn bộ ngõ 532- ngõ 550-ngõ 570 Bạch Đằng;Đội CSGT số 4. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 13:00 Đến 14:00 UBND Phường Bạch Đằng;Trường Mầm Non Bạch Đằng(B6 Đầm Trấu). (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 06:00 Không  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 07:00 Đến 09:30 Nhà Khách TW - Số 8 Chu Văn An  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 07:00 Đến 09:30 Nhà Khách TW - Số 8 Chu Văn An  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 09:30 Đến 11:00 Cty CP nước HN - 461 Đội Cấn  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 02:00 Đến 04:00 TT Viện Thiết kế Bưu điện, ngõ 84 Chùa Láng. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 Đến 10:30 Công Ty cổ phần Du lịch Kim Liên-7 Đào Duy Anh.  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:30 Đến 12:30 Công ty TNHH Tùng Đức – TDL - 22 Láng Hạ.  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 13:00 Đến 15:00 +Công ty cổ phần Ong trung ương-19 Trúc Khê +Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp WINCOMMERCE-19 Trúc Khê + Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, ngách 107/41 Nguyễn Chí Thanh, Ngách 594/35, 594/2 Đường Láng. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
18 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần tổ dân phố Ngọc Đại - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - HN  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 08:30 Đến 14:30 Khu vực làng nghề Tân Triều  Đã duyệt
20 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 13:30 Đến 16:00 không  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 09:30 Không mất điện dân sinh  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 08:00 Đến 12:00 Số 109 đến 123 đường Âu Cơ  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Vĩnh Hưng 19  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Long Biên Từ 08:00 Đến 10:00 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Long Biên Từ 09:00 Đến 14:00 Công ty Việt Nhật, Savico  Đã duyệt
28 Công ty Điện lực Long Biên Từ 10:00 Đến 11:30 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Long Biên Từ 11:30 Đến 12:30 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Long Biên Từ 14:00 Đến 16:00 không mất điện khách hàng  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 08:00 Đến 14:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
32 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 Cty Bamboo PQ  Đã duyệt
33 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 12:00 Cty Eurocast  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:45 Đến 08:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:30 Đến 11:30 Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương  Đã duyệt
36 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:45 Đến 09:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
37 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 09:45 Đến 10:45 Một phần xã Phùng Xá  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:45 Đến 11:45 Công ty Cổ phần Tây Phương  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:45 Đến 11:45 Công ty Cổ phần Tây Phương  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Ba Vì Từ 06:30 Đến 10:30 Khách hàng thuộc xã Phong Vân, một phần xã Phú Đông, Thái Hòa  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 11:00 Một phần xã Liên Hà  Đã duyệt
42 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 14:30 Đến 15:30 1 phần xã Đại Xuyên  Đã duyệt
43 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 15:30 Đến 16:30 1 phần xã Phú Yên  Hoãn
44 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 15:30 Đến 16:30 1 phần xã Phú Yên  Hoãn
45 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:00 Đến 09:00 một phần Xã Đông Yên, một phần Xã Cấn Hữu  Đã duyệt
46 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 07:00 Đến 14:00 Một phần Xã Thạch Thán  Đã duyệt
47 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 09:30 Đến 12:30 một phần Xã Thạch Thán  Đã duyệt
48 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
49 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Bảo Tàng Lịch Sử  Đã duyệt
50 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Bãi đỗ xe THT  Đã duyệt
51 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Viện Chiến Lược và Chính Sách y tế  Đã duyệt
52 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 08:30 Đến 12:00 Công ty Dịch vụ Công trình  Đã duyệt
53 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
54 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 11:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
55 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 13:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
Ngày 10/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 00:00 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 TCT Điện lực Hà Nội Từ 07:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 06:00 Đến 09:00 Tập thể số 2 Vọng Đức; Khách sạn Hoà Bình (27 Lý Thường Kiệt)  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 13:00 Đến 14:00 Từ 273 – 303 Ngõ Quỳnh. Từ 238 – 306 Ngõ Quỳnh. Ngõ 85 Phố 8/3 (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 14:00 Đến 15:00 Lô 1 đến 11 Tân Lập. Từ 53 đến 113 ngách 295 ngõ Quỳnh (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Từ 15:00 Đến 17:00 Máy 1( Đơn nguyên 1 nhà 21 Tầng, Khu nhà ở và làm việc 124 Minh Khai. Từ 134 – 176 Minh Khai ) Máy 2( Đơn nguyên 2 nhà 21 Tầng 124 Minh Khai. Từ 98 – 124 Minh Khai ) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế)  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 01:00 Không  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 00:00 Đến 01:30 Không  Đã duyệt
9 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 01:00 Đến 02:00 Không  Đã duyệt
10 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 01:30 Đến 03:00 Không  Đã duyệt
11 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 02:00 Đến 03:00 Không  Đã duyệt
12 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 06:30 Đến 08:00 Cục Biểu diễn nghệ thuật - 32 Nguyễn Thái Học  Đã duyệt
13 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:00 Đến 09:30 Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch VN - 11 Ngõ Núi Trúc  Đã duyệt
14 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
15 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
16 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 08:30 Đến 10:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
17 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 10:30 Đến 12:30 B1, B8A Kim liên, B2 phụ Kim Liên. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
18 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 13:00 Đến 15:00 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
19 Công ty Điện lực Đống Đa Từ 15:00 Đến 17:00 Số 155÷157 Xã Đàn, số 2÷34 Nam Đồng. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)  Đã duyệt
20 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 06:00 Đến 10:00 Một phần tổ dân phố Giao Quang - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - HN  Đã duyệt
21 Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 13:30 Đến 16:00 không  Đã duyệt
22 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:00 Đến 12:00 Không mất điện dấn sinh  Đã duyệt
23 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 13:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
24 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 15:00 Đến 17:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
25 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 07:00 Đến 12:00 Một phần phường Hoàng Văn thụ Quận Hoàng Mai  Đã duyệt
26 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 11:00 Vĩnh Hưng 18  Đã duyệt
27 Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 13:00 Đến 16:00 Một phần phường Mai Động Quận Hoàng Mai  Đã duyệt
28 Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:00 Đến 12:00 Công ty CP K.I.P Việt Nam  Đã duyệt
29 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 Cty Đoàn Kết  Đã duyệt
30 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 10:00 Đến 12:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện lực Hà Nội  Đã duyệt
31 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:45 Đến 08:45 Công ty Cổ phần Tây Phương  Đã duyệt
32 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:45 Đến 09:45 Công ty Cổ phần Tây Phương  Đã duyệt
33 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 09:45 Đến 10:45 Một phần xã Cần Kiệm  Đã duyệt
34 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 10:45 Đến 11:45 Một phần xã Cần Kiệm  Đã duyệt
35 Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 11:45 Đến 12:45 Một phần xã Cần Kiệm  Đã duyệt
36 Công ty Điện lực Đan Phượng Từ 08:00 Đến 10:30 Công ty TNHH Lê Hào; Công ty CP Đầu tư phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Toàn Cầu  Đã duyệt
37 Công ty Điện lực Phúc Thọ Từ 08:00 Đến 16:00 Không  Đã duyệt
38 Công ty Điện Lực Quốc Oai Từ 06:30 Đến 09:30 một phần Xã Nghĩa Hương, một phần Xã Ngọc Mỹ.  Đã duyệt
39 Công ty Điện Lực Ứng Hoà Từ 08:00 Đến 11:00 Một phần xã Trung Tú  Đã duyệt
40 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 07:00 Đến 09:00 Không  Đã duyệt
41 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 09:00 Đến 11:00 Không  Đã duyệt
42 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 11:00 Đến 13:00 Không  Đã duyệt
43 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 13:00 Đến 15:00 Không  Đã duyệt
Ngày 11/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 TCT Điện lực Hà Nội Từ 23:00 Đến 10:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:00 Đến 09:30 Cty TNHH Công nghệ mới và Du lịch - 21 Láng Hạ  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 09:30 Đến 10:30 Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình - 142 Đội Cấn  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 09:30 Đến 11:00 Viện Ngôn ngữ học - Số 9 Kim Mã Thượng  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 11:00 Không mất điện dân sinh  Đã duyệt
7 Công ty Điện lực Đông Anh Từ 06:00 Đến 12:00 Một phần xã Nguyên Khê.  Đã duyệt
8 Công ty Điện lực Chương Mỹ Từ 08:00 Đến 10:00 Cty Glass Việt Nhật  Đã duyệt
9 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 10:30 Đến 11:30 1 phần xã Tân Dân  Đã duyệt
10 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 14:30 Đến 15:30 TBA Bơm Cổ Châu  Đã duyệt
11 Công ty Điện Lực Phú Xuyên Từ 15:30 Đến 16:30 TBA Bơm Thần 50  Đã duyệt
12 Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 07:00 Đến 12:30 Thôn Từ Châu  Đã duyệt
Ngày 12/3/2023
1 TCT Điện lực Hà Nội Từ 07:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải  Đã duyệt
2 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 04:00 Đến 06:00 Khách hàng Công ty CP du lịch và thương mại dân chủ (29 Tràng Tiền)  Đã duyệt
3 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Từ 10:00 Đến 14:00 Khách hàng Công ty CP du lịch và thương mại dân chủ (29 Tràng Tiền)  Đã duyệt
4 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 08:00 Đến 09:30 Cty Phát triển du lịch - Dịch vụ thanh niên VN - Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám  Đã duyệt
5 Công ty Điện lực Ba Đình Từ 09:30 Đến 11:00 Cty CP HOLDINGS - Số 4 Đặng Dung  Đã duyệt
6 Công ty Điện lực Long Biên Từ 07:30 Đến 12:30 Công ty Bao bì Tân Á  Đã duyệt
Theo: EVN Hà Nội