Quản lý năng lượng

Năm 2023 Trà Vinh tiết kiệm được 30,08 triệu kWh điện năng

Thứ hai, 8/1/2024 | 15:47 GMT+7
Năm 2023, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm đươc 30,08 triệu kWh điện năng, đạt 112,78% kế hoạch năm (26,67 triệu kWh), tương đương 2,38% sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,28% kế hoạch giao (2,1%), tương ứng số tiền tiết kiệm 54,64 tỷ đồng, trong đó tất cả 09 Điện lực: huyện, thị xã, thành phố đều đạt, vượt kế hoạch Công ty giao.

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai chương trình tiết kiệm điện trong trường học.

Nhằm thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, năm 2023 Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai đến các Điện lực trực thuộc phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Trà Vinh) đồng cấp trên địa bàn phát tổng số 21.245 tờ rơi tiết kiệm điện, 4.075 cuốn cẩm nang sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả để tuyên truyền. Về phía 05 tổ chức đoàn thể triển khai đến các cấp thực hiện 17.012 đợt tuyên truyền cho 572.040 hội viên, đoàn viên và quần chúng tham dự. Ngoài Công ty còn phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Trà Vinh và các cơ quan Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện các phóng sự tuyên truyền tiết kiệm điện đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ gia đình biết, thay đổi thói quen sử dụng điện hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm.

Ông Đặng Phúc Khánh- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp.

Cũng trong tháng 11 và 12/2023, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh triển khai chương trình “Tiết kiệm điện trong trường học” tại 27 trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh với tổng số 715 giáo viên và 13.925 học sinh tham dự; Tổ chức thực hiện chương trình sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Chung tay tiết kiệm điện” tại Trường THCS Hàm Giang, huyện Trà Cú với 439 học sinh, 17 giáo viên và 24 đại biểu tham dự, thông qua đó tác động mạnh mẽ và nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh tư vấn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.
 

Đặng Huy Hoàng