PC Bắc Kạn: Tỉ lệ tổn thất điện năng năm 2023 giảm 0,23% so với cùng kỳ

Thứ ba, 27/2/2024 | 15:14 GMT+7
Năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty Điện lực (PC) Bắc Kạn là 5,37% giảm 0,23% so với năm 2022, giảm 0,05% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công nhân Điện lực Bắc Kạn thực hiện xử lý khiếm khuyết tại trạm biến áp. Ảnh: PC Bắc Kạn

Công ty đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng như thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm tổn thất điện năng tại các đơn vị, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây tổn thất đối với các cấp điện áp, trạm biến áp và các đường dây, từ đó đưa ra các biện pháp giảm tiêu thụ điện năng hợp lý cho từng khu vực; Tổng kiểm tra, rà soát các đường dây có tổn thất điện năng trên 5% và các đường dây có chênh lệch tổn thất điện năng trên 0,5% so với tính toán kỹ thuật, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để.

Công ty giao chỉ tiêu tổn thất điện năng cho từng điện lực, đồng thời yêu cầu các đơn vị điện lực phải lập được phương án giảm tổn thất và triển khai thực hiện; Công ty có những đánh giá cụ thể việc thực hiện theo các chỉ tiêu đã đề ra. Hiện nay, để giảm tổn thất điện năng trên những lưới điện, Công ty đã và đang đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xử lí an toàn điện; tiến hành xử lí các trạm biến áp non tải, khắc phục tình trạng lệch pha, quản lí lịch ghi chỉ số công tơ...

Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh công tơ, cải tạo lưới điện... Công ty còn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phấn đấu hạn chế thấp nhất về tổn thất điện năng.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, PC Bắc Kạn phấn đấu vận hành tối ưu các đường dây trung thế; duy trì chế độ điện áp tại đầu nguồn và đảm bảo vận hành tối ưu trạm E26.1 Bắc Kạn, trạm E 26.1 Chợ Đồn và giảm tổn thất trong truyền tải; đề xuất và tăng cường lắp tụ bù hạ thế cho các trạm biến áp có tổn thất cao; tích cực kiểm tra định kỳ và đột xuất trên lưới điện, xử lí các điểm tiếp xúc, thay thế thiết bị đo đếm và thực hiện các hạng mục sửa chữa lưới điện theo kế hoạch, góp phần hạn chế tổn thất, đảm bảo phương thức vận hành an toàn lưới điện.

Năm 2023, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 288,445tr kWh, tăng 1,92% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2023 thực hiện 5,37% giảm 0,23% so với cùng kỳ năm 2022 (5,60%), giảm 0,05% so với kế hoạc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao (5,42%).

Năm 2024, Công ty Điện lực Bắc Kạn quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể: Chỉ tiêu về giá bán bình quân, dịch vụ khách hàng, công tác chuyển đổi số, tỷ lệ đo xa công tơ, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt...

Phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất so với kế hoạch Tổng công ty giao từ 0,1% trở lên; 100% công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng thi công hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch giao; tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua phương thức điện tử, cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%.…

Link gốc

Theo: Báo Công Thương