Tiến độ công trình

PC Bắc Ninh đóng điện các TBA phân phối trên địa bàn huyện Tiên Du

Thứ ba, 7/5/2024 | 16:42 GMT+7
Mới đây, Công ty Điện lực (PC) Bắc Ninh đã phối hợp với nhà thầu thi công xong và đóng điện các trạm biến áp (TBA) phân phối thuộc dự án đầu tư xây dựng “Cải tạo, nâng cấp giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các trạm biến áp phân phối khu vực phía Tây huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2024”.

Trạm biến áp Đại vi 6 thuộc gói thầu xây lắp.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 7,45 tỷ đồng nhằm nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI. Qui mô của dự án là: Xây dựng mới 0,268km tuyến cáp ngầm 35kV; 0,390km tuyến cáp ngầm 22kV và 0,057km đường dây trên không 22kV; Xây dựng mới 04 TBA (01 TBA 400kVA-35(22)/0,4kV; 03 TBA 320kVA-22/0,4kV); Xây dựng mới 0,864km đường dây 0,4kV và cải tạo 6,171km đường dây 0,4kV. 

Để đảm bảo dự án hoàn thành khối lượng công việc và đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra, ngay từ khi triển khai dự án, lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh đã chỉ đạo rất sát sao các Phòng ban chuyên môn, Ban quản lý dự án, Điện lực Tiên Du phối hợp với các Sở bản ngành và chính quyền địa phương để giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và yêu cầu các nhà thầu thi công dự án tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc để thực hiện các gói thầu xây lắp. Sau một thời gian triển khai thi công, các TBA phân phối thuộc gói thầu xây lắp dự án đầu tư xây dựng năm 2024 khu vực huyện Tiên Du đã được đóng điện, đưa vào vận hành và khai thác hiệu quả. 

Sau khi đưa các dự án vào vận hành, khai thác sẽ đảm bảo các mục tiêu như: Đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải; Lưới điện được vận hành an toàn, tin cậy, phù hợp với quy hoạch của khu vực; Giảm bán kính cấp điện, đáp ứng các nhu cầu phụ tải hiện tại và tương lai của khu vực; Tăng lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng; Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI; Chủ động cung cấp và phân phối điện khu vực huyện Tiên Du và giảm thời gian mất điện; Góp một phần vào sự phát triển chung của khu vực huyện Tiên Du và đặc biệt là thực hiện tốt đảm bảo đủ điện phục vụ nhân dân trên địa bàn trong thời gian mùa hè nắng nóng năm 2024 sắp đến.

Theo: NPC