Giờ Trái đất 2021

PC Hà Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

Thứ năm, 18/3/2021 | 15:00 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021, Công ty Điện lực Hà Nam phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền cho khách hàng tiết kiệm năng lượng, hiệu quả. 

Công nhân Điện lực Thanh Liêm tuyên truyền khách hàng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Một trong những giải pháp mà Công ty Điện lực Hà Nam triển khai đó là tập trung tuyên truyền cho khách hàng nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng nhằm giảm quá tải cục bộ lưới điện ở các vùng nông thôn và quá tải lưới điện cao thế. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Hà Nam đã chủ động làm việc với UBND huyện, thành phố, thị xã tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 mới mục tiêu: bảo đảm góp phần vào thành công chung của chiến dịch, song không để ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho hoạt động khác của địa phương; vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng trên địa bàn thực hiện tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất; tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
 
Về nhiệm vụ cụ thể: Điện lực các huyện, thị xã, thành phố đăng tải các hình ảnh, video-clip trên fanpage mạng xã hội Facebook, Zalo... từ nay cho đến hết tháng 3 năm 2021. Treo băng zôn tại trụ sở Điện lực, đội sản xuất và trung tâm huyện, khu công nghiệp, khu vực công cộng. Đối với Điện lực thành phố Phủ lý thực hiện treo băng rôn tại trụ sở Điện lực, đội sản xuất và khu công nghiệp . 
 
Ngoài ra, Công ty Điện lực Hà Nam còn phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó tăng cường cho công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng, người dân nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường.
 
Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và hiệu quả như: lồng ghép vào hội nghị của các tổ chức đoàn thể, tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; tuyên truyền tới từng hộ dân, doanh nghiệp, trường học; hằng năm phát động chương trình Giờ trái đất; xây dựng điểm các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, năng lượng mặt trời để nhân ra diện rộng. 
 
Ông Nguyễn Quang Hòa, Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Nam) cho biết: Công ty thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp trong việc khảo sát nhu cầu sử dụng điện, tư vấn sử dụng công nghệ sản xuất, xây dựng phương án cấp điện ổn định lâu dài.
 
Qua thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thay đổi công nghệ, dây chuyền khi tiếp tục mở rộng  đầu tư sản xuất, tiết kiệm 40 – 50% công suất điện so với dây chuyền cũ, song hiệu suất hoạt động lại cao hơn trước. Đối với khách hàng gia đình, Điện lực các huyện, thị xã và thành phố còn tập trung tuyên truyền hướng dẫn từng hộ thay thế thiết bị điện lạc hậu, công suất lớn, bằng những thiết bị tiết kiệm điện và bố trí giờ sản xuất để tiết kiệm chi phí năng lượng. Mỗi khách hàng có hợp đồng mới đều được đơn vị tư vấn tỉ mỉ về sử dụng đồ điện hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
 
Ngoài tuyên truyền cho khách hàng sử điện hiệu quả, Công ty Điện lực Hà Nam còn tập trung sữa chữa nâng cấp lưới điện, cân tải giữa các trạm biến áp, đấu nối lại các điểm tiếp xúc, phát quang hành lang lưới điện, xây dựng các mô hình điểm sử dụng năng lượng điện mặt trời hỗ trợ các trường học nhằm sử dụng năng lượng điện tiết kiệm hiệu quả. 
 
Để hưởng ứng hiệu quả Giờ trái đất trong năm 2021 và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
 
Đối với các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất hiện đại, nhằm tiết kiệm năng lượng.  
 
Đối với Công ty điện lực Hà Nam cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và tất các khách hàng sử dụng điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2021, tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình mình và duy trì thực hiện việc tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày.
 
Các doanh nghiệp cần tập trung chuyển đổi công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm năng lượng, từng bước thay thế những dây chuyền sản xuất không phù hợp, gây tổn thất năng lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.
Theo: Báo Hà Nam