Chuyển đổi số trong EVN

PC Hòa Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thứ tư, 1/11/2023 | 14:35 GMT+7
Xác định chuyển đổi số là một trong những yếu tố then chốt mang tính quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp, vì vậy, Công ty Điện lực (PC) Hòa Bình đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh đưa công tác chuyển đổi số vào trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.


Lãnh đạo và chuyên viên Phòng kỹ thuật PC Hòa Bình theo dõi phần mềm PMIS trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành.

Kết quả đến nay, Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu tiến tới là doanh nghiệp số.

Theo đó, PC Hòa Bình đã thành lập “Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh” do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Để hoạt động hiệu quả, Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ và thường xuyên đôn đốc từng thành viên, hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai và kết quả thực hiện của đơn vị cũng như đánh giá hiệu quả mang lại, chỉ ra những tồn tại hạn chế từ đó sớm bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Là thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin Công ty đã xây dựng kế hoạch tổng thể các nhiệm vụ và được chi tiết theo từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tập trung theo dõi kế hoạch thực hiện các tiêu chí đánh giá chuyển đổi số của Tổng công ty; Kiểm tra chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, công tác truy cập, khai thác phần mềm và ứng dụng các chương trình phần mềm bao gồm các dự án chuyển đổi số đã hoàn thàn; Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng quy định, chế độ làm việc, cơ chế điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chế tài xử lý trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

Thời gian qua, PC Hòa Bình duy trì kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nội dung chuyển đổi số thuộc phạm vi đơn vị quản lý tại Điện lực trực thuộc. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải cập nhật đầy đủ dữ liệu của các phần mềm dùng chung, thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật mọi thay đổi của dữ liệu kịp thời, cũng như chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo tính chính xác, tin cậy; Tổ chức rà soát các trang thiết bị công nghệ thông tin tại đơn vị.

Theo dõi thông số vận hành thiết bị trong giờ cao điểm tại TBA không người trực.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc - Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, quá trình chuyển đổi số tại PC Hòa Bình đến thời điểm hiện tại đã được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện bao gồm từ: Công tác quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo; Công tác thừa hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng của các phòng/Điện lực trực thuộc đến từng cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty) trên cơ sở phân kỳ, ưu tiên cho các lĩnh vực nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Nhìn lại chặng đường chuyển đổi số, đến nay PC Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ 4.0; Số hóa các dịch vụ điện năng; Áp dụng hệ thống văn phòng điện tử, tăng cường ứng dụng nền tảng họp trực tuyến; Tích cực tham gia vào quá trình vận hành các hệ thống phần mềm như: Quản trị hệ thống nhân sự HRMS; Vận hành phân hệ chi trả tiền lương của người lao động Paypoll thuộc phần mềm ERP; Chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ KPIs; Văn hóa doanh nghiệp và văn phòng điện tử Digital Office. Đặc biệt, Công ty cũng đang tập trung triển khai dự án quản lý lưới điện trên bản đồ hành chính GIS; Quản lý nguồn và lưới điện (PMIS); Áp dụng chức năng giám sát dữ liệu mất điện thu thập từ hệ thống công tơ đo xa và trên phần mềm OMS; Chuẩn hóa thông tin khách hàng và số hóa hợp đồng mua bán điện; Ứng dụng công nghệ Flycam để kiểm tra đường dây và trạm biến áp; Đẩy mạnh đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đang đang xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp DMS; Dự án đa chia, đa nối MDMC để chuyển sang chế độ không người trực; Số hóa phần mềm quản lý máy biến áp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và quản trị điều hành hệ thống điện; Ứng dụng công tác thu thập dữ liệu công tơ điện tử đo xa. Đặc biệt, Công ty còn tạo cơ sở hạ tầng mạng internet đủ mạnh để kết nối các máy tính, các trạm biến áp 110kV, các Điện lực và người dùng nhằm có thể chia sẻ tài nguyên lưu trữ dùng chung với độ ổn định cao, phục vụ tốt cho các lĩnh vực quản trị, điều hành, quản lý kỹ thuật, trung tâm điều khiển xa.

“Là một khách hàng sử dụng điện, tôi có thể cảm nhận rõ nét những thay đổi trong công tác số hóa các dịch vụ điện năng của của PC Hòa Bình. Cách đây vài năm, tôi cần phải trực tiếp mang các giấy tờ đến trụ sở Điện lực mới có thể đăng ký được hợp đồng mua bán điện mới. Nhưng giờ đây, chỉ cần ngồi ở nhà và truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia với ứng dụng đăng ký cấp điện mới, hoặc tại website chăm sóc khách hàng www.cskh.npc.com.vn, cũng như thông qua ứng dụng CSKH.EVNNPC trên điện thoại di động là có thể đăng ký ngay các dịch vụ điện trực tuyến như: Cấp điện hạ áp, trung áp, thay đổi công suất, thanh toán tiền điện… Cùng với đó, tôi cũng có thể tra cứu thông tin về các dịch vụ điện lực trên ứng dụng mạng xã hội Zalo…, qua đó, đã tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc giải quyết các yêu cầu của khách hàng.”… chị Nguyễn Thị Bình - Tổ 8 Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình hồ hởi chia sẻ khi nói về những đổi mới của PC Hòa Bình.

Link gốc

Theo: CN&TD