Chuyển đổi số trong EVN

Điện lực Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh số hóa trong công tác quản lý kỹ thuật

Thứ tư, 25/10/2023 | 10:20 GMT+7
Với những nỗ lực chuyển đổi số trong đơn vị, Điện lực Thành phố Bắc Kạn đã ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, tập trung đẩy mạnh trong mọi mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động và năng lực quản trị.


Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật thực hiện cập nhập kết quả kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị CBM trên phần mềm PMIS.

Hiện nay, Điện lực Thành phố Bắc Kạn đang quản lý 352,644 km đường dây trung áp; 382,95 km đường dây hạ áp; 345 trạm biến áp (TBA) phân phối, đồng thời quản lý 04 xuất tuyến ĐZ 35 kV cấp điện cho các huyện: Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể. Việc hoàn thành số hóa dữ liệu các thiết bị trên lưới điện là một nỗ lực lớn của đơn vị. Theo đó, Điện lực đã triển khai cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu lưới điện trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS, trong đó công tác số hóa thông tin, lý lịch, hồ sơ nhóm các thiết bị chính lưới điện 22kV, 35kV (TBA, máy biến áp, máy cắt, đường dây…) đã được cập nhật 100%, hoàn thành việc tích hợp thông số vận hành thiết bị (dòng, áp, công suất, cos phi…) từ hệ thống đo xa vào PMIS; Thực hiện số hóa kết quả kiểm tra định kỳ ngày/đêm thiết bị lưới điện, số hóa lịch sử vận hành (sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế…).

Những năm gần đây, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng, không chỉ mang lại lợi ích cho ngành Điện và khách hàng sử dụng điện, mà còn góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, Điện lực Thành phố Bắc Kạn đã vận dụng triệt để phần mềm OMS nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên toàn địa bàn quản lý. Đến nay, công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực và được cải thiện.  

Cụ thể, chỉ tính riêng năm 2022, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Điện lực Thành phố Bắc Kạn còn ở ngưỡng cao, với tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1087,93 phút/khách hàng (giảm 54,07% so với năm 2019); Số lần mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 5,01 lần/khách hàng (Giảm 24,66% so với năm 2019). Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến hết tháng 9/2023, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là đã giảm mạnh xuống còn 669,64 phút/khách hàng; Số lần mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,94 lần/khách hàng.

Song song đó, đơn vị đã vận dụng triệt để các chương trình cốt lõi, phục vụ rất nhiều trong công tác quản lý kỹ thuật như: Thu thập thông tin hiện trường, kiểm tra hiện trường, phần mềm hệ thống quản lý thông tin mất điện OMS… được Điện lực khai thác rất hiệu quả. Với tính năng quản lý lưới điện trung thế trên phần mềm GIS cùng sơ đồ lưới điện, hình ảnh tại các vị trí cột, tọa độ địa lý, thông tin khách hàng, công tơ, hồ sơ hợp đồng mua bán điện… từ chương trình quản lý CMIS (đối với phần hạ thế) và thông tin chi tiết thuộc tính thiết bị truy xuất từ chương trình PMIS (đối với phần trung thế), chương trình thu thập hiện trường đã được Điện lực Thành phố Bắc Kạn áp dụng thực tế, phát huy hiệu quả cao trong việc kiểm tra định kỳ lưới điện, cũng như mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý kỹ thuật.

Hiện nay, Điện lực Thành phố Bắc Kạn đã thực hiện khai thác có hiệu quả các ứng dụng số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp trong công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị. Thông qua các giải pháp chuyển đổi số theo từng giai đoạn, Điện lực đang dần từng bước khẳng định vị thế và vững bước trên con đường phát triển bền vững và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần hiện thực hóa từng bước đi quan trọng trên lộ trình chuyển đổi số để trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 theo kế hoạch đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Bắc Kạn đề ra.

Link gốc

Theo: CN&TD