Phóng sự ảnh

P/S ảnh: Đóng điện đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn

Thứ hai, 3/7/2023 | 09:30 GMT+7
Vào lúc 3h36 phút ngày 2/7/2023, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đóng điện đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn qua đó giúp tăng cường đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc.


Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành, bao gồm: Lắp đặt máy biến áp thứ 2 tại TBA 220kV Lạng Sơn (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nhằm nâng công suất của trạm lên 375MVA và tránh quá tải cho máy biến áp AT1 220/110kV-125MVA hiện hữu và các đường dây 110kV trong khu vực.  

Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn với chiều dài 101,6km, từ trạm biến áp 220kV Bắc đến trạm biến 220kV Lạng Sơn. 

Việc hoàn thành các dự án trên nhằm đảm bảo cho lưới điện 220kV, 110kV khu vực vận hành an toàn và tin cậy trong chế độ bình thường và sự cố N-1; giúp tăng cường khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận, đặc biệt là mùa nắng nóng năm nay. 

Đây cũng là hành động thiết thực của cán bộ công nhân viên CPMB chào mừng 15 năm thành lập EVNNPT (1/7/2008-1/7/2023), 35 năm thành lập CPMB (7/7/1988-7/7/2023), đồng thời chào mừng thành công Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam vào tháng 10/2023.

Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận.


Xuất tuyến tại TBA 220kV Lạng Sơn.

Xuất tuyến tại TBA 220kV Bắc Giang.

Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn với chiều dài 101,6km.

 

Ngọc Hà