PTC2 cần phấn đấu hoàn thành Trung tâm giám sát vận hành TBA không người trực trong năm 2023

Thứ bảy, 25/11/2023 | 15:38 GMT+7
Ngày 25/11/2023, tại Đà Nẵng, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú đã đến thăm và kiểm tra tiến độ triển khai Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác của EVNNPT nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 2.

Dự án có quy mô gồm: Trang bị hệ thống thông tin vận hành cho bộ phận trực ban của Công ty Truyền tải điện 2 (gọi tắt là B02) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các trạm biến áp của PTC2 phục vụ quản lý vận hành trạm biến áp không người trực. 

Trang bị các thiết bị phục vụ việc chuyển sang phương thức vận hành không người trực cho các trạm biến áp 220kV hiện hữu thuộc phạm vi quản lý vận hành của PTC2. Xây dựng đường truyền dữ liệu kết nối các trạm biến áp không người trực với B02 và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung.

Kỹ sư PTC2 giới thiệu tính ưu việt của hệ thống.

Tại buổi kiểm tra, đại diện PTC2 đã trình bày báo cáo tiến độ triển khai các gói thầu của dự án, trong đó đến nay 10/11 gói thầu đang triển khai và cơ bản bám sát tiến độ (riêng gói thầu “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” thực hiện trong tháng 12/2023). PTC2 đã lập kế hoạch yêu cầu các nhà thầu triển khai thực hiện và đã đăng ký kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu, hoàn thành Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của Công ty Truyền tải điện 2 trong tháng 12/2023.

Hệ thống bảng điều khiển được trang bị tại B02.

Sau khi nghe báo cáo của PTC2 và kiểm tra thực tế tại B02, Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú cho biết: Dự án nhằm mục tiêu thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh. Áp dụng các giải pháp tự động hóa để để giám sát lưới điện truyền tải, giảm thời gian thao tác, mất điện, hạn chế sai sót, sự cố chủ quan, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải. 

Vì vậy, Tổng giám đốc EVNNPT giao PTC2 tập trung nguồn lực, phối hợp cùng NPTS và các đơn vị đảm bảo hoàn thành Dự án trong tháng 12/2023.  Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu PTC2, các phòng chức năng và bộ phận liên quan sau khi hoàn thành dự án cần tiếp tục nghiên cứu khai thác triệt để các phần mềm hiện có nhằm đáp ứng đúng mục tiêu của dự án, đồng thời hoàn thiện sơ đồ về an toàn bảo mật thông tin để đảm bảo chức năng đường trục liên kết các trạm biến áp 220kV và 500kV trong hệ thống của PTC2.

Kim Thái