Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thái Bình: Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ nhật, 19/11/2023 | 16:15 GMT+7
UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vũ Thư và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà để triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.

Buổi làm việc giữa EVNNPT với UBND tỉnh Thái Bình về Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối vào chiều ngày 16/11/2023.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Thái Bình điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối là 3,67 ha.

Bổ sung Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà với tổng diện tích 12,24 ha. Trong đó huyện Vũ Thư 3,67 ha,  huyện Đông Hưng 1,79 ha, huyện Quỳnh Phụ 3,13 ha, huyện Hưng Hà 3,65 ha.

UBND tỉnh Thái Bình giao UBND các huyện trên có trách nhiệm công bố công khai việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư và bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Được biết, Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Thái Bình gồm: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ với 107 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến khoảng 38,34 km. Hiện EVNNPT/NPMB đang gấp rút thực hiện công tác đo đạc bản đồ hiện trạng, ký xác nhận phiếu đo đạc tới từng hộ dân để trình Sở TN&MT Thái Bình phê duyệt.

Tại buổi làm việc với EVNNPT mới đây về Dự án đường dây 500kV mạch 3, ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và phân công công việc, cử đầu mối phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất hướng tuyến.

Đề nghị các huyện tập trung tuyên truyền vận động, phối hợp với EVNNPT và NPMB trên cơ sở hướng tuyến cần xác định rõ vị trí đất, nguồn gốc đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện trích lục, trích đo thửa đất. Sở Tài nguyên và Môi Trường khẩn trương, dành nguồn lực, giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện việc này sớm để các huyện thực hiện kiểm đếm… 

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân ủng hộ dự án, bàn giao sớm mặt bằng theo các đợt với đề xuất của EVNNPT, trong đó các huyện chậm nhất hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí móng và hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024. Đối với các hộ phải tái định cư cần ưu tiên tái định cư tại chỗ hoặc những khu tái định cư có sẵn để ưu tiên. 

Kim Thái