PTC3 tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Thứ ba, 21/5/2024 | 15:03 GMT+7
Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã phối hợp với Công ty cổ phần An toàn lao động Việt Nhật, tổ chức Khóa huấn luyện định kỳ ATVSLĐ năm 2024 cho các đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 và 6 là CBCNV PTC3.

PTC3 khai mạc lớp đầu tiên của Khóa huấn luyện ATVSLĐ năm 2024 cho CBCNV Khối Cơ quan Công ty.

Sáng ngày 20/5/2024, PTC3 đã khai mạc lớp đầu tiên của Khóa huấn luyện cho 82 CBCNV thuộc các phòng chức năng chuyên môn của Khối Cơ quan PTC3. Khóa huấn luyện tiếp tục được tổ chức với 9 lớp tại 9 đơn vị trực thuộc PTC3 trong thời gian từ ngày 21/5/2024 đến hết ngày 30/5/2024. 

Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức cho các học viên về Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ, phương pháp cải thiện điều kiện làm việc; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động; Chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Quy định về ATVSLĐ, biển báo, biển chỉ dẫn ATVSLĐ và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; Nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Giảng viên đến từ Công ty Cổ phần An toàn lao động Việt Nhật truyền đạt kiến thức tại Khóa huấn luyện.

Phát biểu khai mạc Khóa huấn luyện, ông Nguyễn Mạnh Tường, Trưởng phòng An toàn PTC3, nhấn mạnh: Công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động là quy định bắt buộc phải thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật ATVSLĐ. 

Các học viên sau khi tiếp thu những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được các giảng viên truyền đạt qua khóa huấn luyện, để áp dụng tại đơn vị mình, tạo sự chủ động, linh hoạt trong công việc, đảm bảo an toàn lao động, góp phần cùng với Lãnh đạo PTC3 thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ thiết bị.

Việt Hùng