Tiến độ công trình

Phấn đấu hoàn thành sớm sửa chữa lớn tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Thứ năm, 16/3/2023 | 17:00 GMT+7
Hiện Trung tâm Dịch vụ sử chữa EVN (EVNPSC) đang cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ công tác sửa chữa tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.


Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải họp với đơn vị dịch vụ sửa chữa. Ảnh Thành Trung

Tại cuộc họp vào ngày 15/3, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải đã chỉ đạo đơn vị sửa chữa sớm hoàn thành công tác sửa chữa lớn tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình sau khi kiểm tra công tác thay thế, lắp đặt bánh xe công tác.

Đây là công tác sửa chữa lớn có ý nghĩa quan trọng. Lần đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tự thực hiện thay thế, lắp đặt bánh xe công tác, thể hiện năng lực tự chủ trong sửa chữa bảo dưỡng của EVN đối với việc cải tạo các tổ máy thủy điện lớn.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng việc thay thế bánh xe công tác tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đồng thời biểu dương Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và các đơn vị liên quan đã rất chủ động triển khai nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong sửa chữa lớn, bám sát tiến độ công việc. EVNPSC đã chủ động điều phối chuyên gia có kinh nghiệm để tham gia. Với mỗi phần hạng mục, EVNPSC đều có đánh giá nghiệm thu chất lượng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị Giám đốc EVNPSC, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các công tác liên quan, đảm bảo các mốc tiến độ, gần nhất là phấn đấu ngày 24/3 lắp đặt, hạ bánh xe công tác mới. Ban Kỹ thuật Sản xuất EVN tiếp tục theo dõi, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh, phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành thay thế bánh xe công tác tổ máy H5 vượt tiến độ 5 ngày (so với mốc thời gian 30/5/2023). Đồng thời, yêu cầu EVNPSC và Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục chú trọng giám sát và đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp; linh hoạt trong điều động và tối ưu nguồn nhân lực; có kế hoạch tốt cho công tác thí nghiệm sắp tới.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cũng biểu dương các sáng kiến của EVNPSC trong quá trình triển khai thay thế bánh xe công tác tổ máy H5. Đồng thời đề nghị đơn vị có đánh giá và tổng hợp, đăng ký sáng kiến cấp đơn vị, cấp EVN theo mức độ phù hợp để nhân rộng trong sửa chữa lớn.


Đoàn công tác của EVN đã kiểm tra buồng bánh xe công tác tổ máy H5. Ảnh Thành Trung

Link gốc

Theo: Báo Công Thương