Phát động phong trào “Nữ công nhân viên chức lao động EVNNPT tham mưu giỏi, phối hợp tốt”

Thứ ba, 2/4/2024 | 08:41 GMT+7
Ngày 01/4/2024 tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Nho Quan (Ninh Bình), Công đoàn Truyền tải điện (TTĐ) Ninh Bình phối hợp với Ban Nữ công (Công đoàn Công ty Truyền tải điện - PTC1) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Nữ công nhân viên chức lao động EVNNPT tham mưu giỏi, phối hợp tốt” góp phần xây dựng đường dây 500kV mạch 3. Đây là đơn vị đầu tiên trong Công đoàn PTC1 phát động hưởng ứng phong trào.

Công nhân Nguyễn Thị Thu Phương - Công nhân QVLH trạm biến áp 500kV Nho Quan đại diện cho nữ CNVCLĐ khối trực tiếp lên tuyên thệ tại buổi lễ.

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, là một trong các dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6/2024. Đường dây 500kV mạch 3 đi qua 9 tỉnh, trong đó có 3 tỉnh gồm Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình thuộc địa bàn Truyền tải điện Ninh Bình quản lý.

Tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng Ban Nữ công PTC1 đã biểu dương những đóng góp của nữ CNVCLĐ TTĐ Ninh Bình trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Phong trào “Nữ CNVCLĐ EVNNPT tham mưu giỏi, phối hợp tốt” trong việc góp phần xây dựng ĐZ 500 kV mạch 3. Trưởng Ban Nữ công cũng đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung, mục tiêu của phong trào đến với mỗi nữ CNVCLĐ. Mỗi nữ CNVCLĐ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả; tích cực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, góp phần xây dựng ĐZ 500 kV mạch 3 an toàn, hiệu quả.

Lễ ký cam kết.

Đại diện cho nữ CNVCLĐ khối trực tiếp, bà Nguyễn Thị Thu Phương - Công nhân QVLH trạm biến áp 500KV Nho Quan tuyên thệ, mỗi nữ CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào, tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nữ CNVC lao động; Nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp; Đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn, các ban, phòng, đơn vị trong Công ty để tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau Lễ phát động, các nữ CNVCLĐ Truyền tải điện Ninh Bình đã ký cam kết thi đua hưởng ứng Phong trào “Nữ CNVCLĐ EVNNPT: tham mưu giỏi, phối hợp tốt” góp phần xây dựng ĐZ 500 kV mạch 3; Quyết tâm “tham mưu giỏi, phối hợp tốt” nhằm giữ vững lưới truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt trong mùa nắng nóng 2024 và góp phần xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 về đích đúng tiến độ.

Mạnh Hùng