Hướng tới Đại hội đảng bộ EVN lần thứ II

Phát huy dân chủ đi đôi giữ vững nguyên tắc, kỷ cương

Thứ ba, 5/5/2015 | 14:02 GMT+7
Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), Đảng ủy NPT đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp  phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị,… Việc phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương đã được thể hiện đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, từ xây dựng các văn kiện trình đại hội đến công tác nhân sự.


Đại hội biểu quyết bầu nhân sự BCH khóa mới. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật
 
Xác định, trong tổng thể nội dung của đại hội Đảng, Báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó vừa là sự tổng kết chặng đường 5 năm tại đơn vị, vừa xác định phương hướng 5 năm tới, đặt tiền đề cho những năm tiếp theo. Chính vì vậy, khi đề cập đến nội dung Báo cáo chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV NPT Đặng Phan Tường chỉ đạo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Ðồng thời, các đảng bộ cần thảo luận, dự báo sát tình hình, đề ra mục tiêu nhiệm vụ 05 năm tới, vừa bảo đảm tiến trình xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đứng hàng đầu khu vực.
 
Quán triệt tinh thần chỉ đạo, nhiều cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức đại hội. Để thực hiện tốt việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, các đơn vị thành lập  tổ công tác giúp Ban Thường vụ Đảng ủy thẩm định các nội dung văn kiện đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đặc biệt chú trọng đến việc lấy ý kiến tham gia vào các vấn đề trọng tâm lớn của từng đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo… Các vấn đề nêu là kết quả của quá trình đánh giá, khảo sát thực tế. Đơn vị nào có thế mạnh gì phải xây dựng định hướng phát triển thế mạnh đó. Tất cả các nội dung đều được đánh giá trên tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật", “đánh giá đúng sự thật”.
 

 Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam, Bí thư Đảng ủy NPT Đặng Phan Tường đề nghị Đảng bộ thảo luận, làm rõ thêm các nội dung và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới, đó là, “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại”, với thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; chủ động, sáng tạo, tìm các giải pháp đột phá; phải thống nhất cả trong nhận thức và hành động, để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án thì phải đảm bảo tiến độ, chất lượng ở tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác tài chính; vật tư thiết bị, đấu thầu, giám sát chất lượng công trình… phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các khâu công việc. Mặc dù trong thời gian qua Ban QLDA các công trình điện miền Nam đã có cố gắng nhưng vẫn còn tình trạng một số dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do tinh thần trách nhiệm trong công việc chưa cao, vẫn còn tình trạng giải quyết công việc chưa kiên quyết, chưa triệt để; đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc. Nâng cao tính chủ động, nhạy bén trước những biến đổi của cơ chế thị trường; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, là yếu tố quan trọng để giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, là nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 
 
Xác định yếu tố đột phá
 

 Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Xác định Báo cáo chính trị là "linh hồn" của các Đại hội, Đảng ủy NPT đã yêu cầu các chi bộ, đảng bộ phải đầu tư thỏa đáng cho công tác xây dựng văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần dân chủ. Các đảng bộ cấp cơ sở phải xác định rõ yếu tố đột phá, thế mạnh của từng đơn vị để tập trung tìm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ tới. Việc xây dựng chỉ tiêu phải rõ ràng, cụ thể, tránh chung chung, dàn trải. Điều quan trọng nữa là các cấp ủy cần nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của nhiệm kỳ trước, qua đó nghiêm túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục... 
 
Bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị trên giao, từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, trọng tâm. Điện truyền tải năm 2014 đạt 63,273 tỷ kWh, chiếm tỷ lệ khoảng 50% lượng điện truyền tải của toàn Tổng công ty (thời điểm năm 2010, điện truyền tải đạt 44,435 kWh), hàng năm tính từ 2010 đến 2014, chỉ tiêu điện truyền tải đều đạt so với kế hoạch đề ra, mỗi năm đều tăng 7,5% đến 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điện tổn thất từ 2010 đến 2014 luôn giảm thấp hơn chỉ tiêu trên giao từ - 0,01% đến - 0,31%. Suất sự cố mỗi năm đạt 6/6 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu sự cố đạt rất thấp.
 
Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện đã từng bước được chuẩn bị, đầu tư tốt hơn gắn với các dự án lưới điện; quá trình vận hành đã dần dần thay thế, sử dụng thiết bị, phụ kiện lưới điện công nghệ cao hơn phù hợp với thực tiễn vận hành, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, quản lý, vận hành lưới điện. Công ty đã vận hành thử nghiệm thành công Trung tâm điều khiển xa, là cơ sở để nhân rộng mô hình trạm không người trực.
 
Thực hiện kế hoạch sản xuất, toàn thể CBCNV luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng hàng năm trên giao, trong đó một số công trình trọng tâm, trọng điểm đều vượt tiến độ, chất lượng bảo đảm; nhiều công trình trọng điểm, đột xuất do Tổng Công ty giao, chiến dịch thi đua nước rút 55 ngày đêm… luôn hoàn thành xuất sắc và đã được Tổng Liên đoàn, Tập đoàn Điện Lực và Tổng Công ty gắn biển thi đua chào mừng nhân các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, của ngành. Công tác chuẩn bị sản xuất, nghiệm thu, tư vấn giám sát và các công trình đột xuất do cấp trên giao đều hoàn thành đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, PTC 4 đã chủ động phối hợp với các Ban quản lý dự án tích cực xem xét, giải quyết, xóa tồn tại hầu hết các công trình lâm quản. Phong trào thi đua xây dựng trạm, đường dây kiểu mẫu luôn được duy trì thực hiện; phong trào sáng kiến luôn được phát huy, áp dụng đạt hiệu quả trong sản xuất. Nhiều cá nhân tiêu biểu được cấp bằng lao động sáng tạo, danh hiệu chiến sĩ thi đua.
 
Cùng với những kết quả đã đạt được, những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 cũng được chỉ rõ tại các Đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trước khi đưa vào đóng góp ý kiến tại đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy các đơn vị đã lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể, cán bộ chủ chốt… để có lựa chọn tốt nhất cho phương hướng phát triển của đơn vị trong 5 năm tới, trong đó chú trọng đến xây dựng các giải pháp mang tính thực tiễn và đột phá… 
 
Chú trọng theo hướng đổi mới công tác nhân sự
 

BCH đảng bộ Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Bí thư Đảng ủy NPT Đặng Phan Tường cho biết, đối với việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng, dù bất kỳ ở cấp nào, công tác nhân sự luôn được đặc biệt coi trọng. Vấn đề được nhiều người quan tâm khi tổ chức Đại hội Đảng là làm thế nào để lựa chọn được những người xứng đáng nhất, bởi chất lượng đội ngũ cấp ủy có tốt mới đủ sức lãnh đạo đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra. Hơn nữa, công tác nhân sự đại hội Đảng không chỉ là công việc của Đảng, mà đó còn là sự quan tâm, kỳ vọng của người lao động, mong muốn các tổ chức của Đảng sáng suốt lựa chọn được những người xứng đáng, đảm đương các vị trí trong hệ thống chính trị các cấp.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy đã thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy căn cứ vào quy hoạch cán bộ; đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Đây cũng là dịp chỉnh đốn Đảng về nhân sự, đồng thời xác định hướng phát triển của huyện trong giai đoạn tới. Vì thế, việc đánh giá lại đội ngũ cán bộ rất quan trọng. Thước đo đánh giá cán bộ chính là tính hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. 
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vì vậy, Đảng ủy NPT yêu cầu Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở phải bầu ra BCH đảm bảo tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời tới các đơn vị.
Thanh Mai/Icon.com.vn