Tin tức Quy hoạch điện

Phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Đức Hạnh (Bình Thuận) vào quy hoạch

Thứ sáu, 16/4/2021 | 10:05 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Đức Hạnh vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ảnh minh họa
 
Theo quyết định số 1133/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Bộ phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Đức Hạnh vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Vị trí xây dựng dự án thủy điện Đức Hạnh là trên bờ trái sông La Ngà (nhánh cấp I của sông Đồng Nai; lấy nước từ kênh thủy lợi của đập Võ Đắt để phát điện) thuộc địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Nhiệm vụ của dự án: theo nhiệm vụ chung của hệ thống thủy lợi Võ Đắt, nhà máy thủy điện kết hợp phát điện lên lưới điện quốc gia phù hợp với chế độ vận hành của công trình thủy lợi Võ Đắt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Sơ đồ khai thác gồm: kênh vào - cống lấy nước nằm bên bờ phải trái sông La Ngà - kênh dẫn (dùng chung cho cả nhiệm vụ thủy lợi và thủy điện) - bể lắng cát - cửa nhận nước - đường ống áp lực - nhà máy thủy điện kiểu hở xả nước trở lại sông Là Ngà. Công suất lắp máy 22 MW và điện lượng trung bình năm 117,48 triệu kWh.
 
Bộ Công Thương yêu cầu, việc đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đức Hạnh phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng nguồn nước, phát triển điện lực; tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, Luật Thủy lợi và các quy định khác có liên quan.
 
Trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện Đức Hạnh, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan hoàn thiện điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên khu vực dự án (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, dân sinh, kinh tế - xã hội...) để nghiên cứu chuẩn xác quy mô công suất lắp máy và phương án thiết kế công trình nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với quy mô thiết kế của kênh dẫn chung, đảm bảo công trình vận hành an toàn, ổn định. Nghiên cứu phương án thiết kế công trình, tổ chức thi công và vận hành công trình đảm bảo an toàn ổn định và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của hồ Võ Đắt và hệ thống kênh thủy lợi Võ Đắt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý, vận hành công trình phải tuân thủ các quy định chung về quản lý công trình thủy lợi và Quy trình vận hành hồ chứa Võ Đắt, không làm ảnh hưởng đến việc phòng lũ, cấp nước và hoạt động của các công trình thủy lợi phía hạ du.
 
Đồng thời, đánh giá kỹ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội. Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tiến độ thực hiện các dự án phải phù hợp với tiến độ xây dựng lưới điện truyền tải trong khu vực.
Theo: Năng lượng Sạch VN